Aktuality

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva OPKZP-PO1-SC123-2017-17, ktorá je zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a výzva OPKZP-PO2-SC211-2017-18, ktorá je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

03.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina

Novinky

Nová výzva v rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina

V rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina bola vyhlásená historicky prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok s kódom HUSKROUA/1701.

27.02.2017

Zobraziť článok
Čaká nás prvý Startup Weekend v Banskej Bystrici

Novinky

Čaká nás prvý Startup Weekend v Banskej Bystrici

Už ste sa niekedy zúčastnili Start-up Weekendu? Podujatie, ktoré trvá presne 54 hodín a odohráva sa počas vybraného víkendu (otvorenie býva v piatok) vo vybranom meste je určené pre všetkých nadšencov nových myšlienok, ktorí chcú nápady pretaviť do konkrétnych produktov a služieb.

20.02.2017

Zobraziť článok
Švajčiarsko opäť v Horizonte 2020

Novinky

Švajčiarsko opäť v Horizonte 2020

Od 1.1. 2017 sa zoznam asociovaných krajín k programu Horizont 2020 (rámcový program Európskej únie na podporu vedy a výskumu ) rozšíril o Švajčiarsko.

09.02.2017

Zobraziť článok
EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym malým a stredným podnikom

Novinky

EIF a skupina UniCredit poskytnú 160 miliónov eur inovatívnym malým a stredným podnikom

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách.

07.02.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Novinky

Nová výzva na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 12.01.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, ktorej predmetom je podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

20.01.2017

Zobraziť článok