Aktuality

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

Novinky

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

24.02.2020

Zobraziť článok
Podpora nabíjačiek pre elektromobily – po novom už aj pre podnikateľov!

Blog

Podpora nabíjačiek pre elektromobily – po novom už aj pre podnikateľov!

Rezort hospodárstva ohlásil otvorenie ďalšieho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorej cieľom je podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Okrem samospráv budú môcť v tomto kole o dotáciu požiadať aj podnikatelia, a to v termíne od 17. apríla do 17. júla 2020.

20.02.2020

Zobraziť článok
Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Novinky

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý bol spojený s operačným programom Výskum a inovácie, bola vyhlásená výzva na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra (ďalej len „výzva“).

17.02.2020

Zobraziť článok
Výzvy z OP ĽZ sú stále otvorené!

Novinky

Výzvy z OP ĽZ sú stále otvorené!

V rámci operačného programu Ľudské zdroje je v priebehu februára a marca možné podať žiadosť o poskytnutie NFP pre projekty podporené z prioritnej osi Vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uverejnilo oznámenia o zostatku alokácie v jednotlivých výzvach a vyzvalo žiadateľov na predkladanie projektov.

05.02.2020

Zobraziť článok
Zlúčenie operačných programov

Novinky

Zlúčenie operačných programov

Koncom roka 2019 došlo k zlúčeniu operačného programu Integrovaná infraštruktúra a operačného programu Výskum a inovácie. Po udelení súhlasu zo strany Európskej komisie tak bolo zachránených takmer 100 000 000 eur, ktoré bude možné využiť na podporu slovenskej vedy, výskumu a inovácií.

16.01.2020

Zobraziť článok
Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Blog

Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Od januára 2020 platia v procesoch verejného obstarávania viaceré novinky, ktoré ovplyvnia zadávanie zákaziek. Nové limity, podľa ktorých bude osoba vyhlasujúca verejné obstarávanie povinná určiť druh a typ zadávania zákazky, ale aj novela zákona o verejnom obstarávaní. Viac o aktuálnych zmenách sa dozviete v nasledujúcom článku.

14.01.2020

Zobraziť článok