Aktuality

Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Blog

Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na kalendárny rok 2021.

02.02.2021

Zobraziť článok
Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Blog

Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorej cieľom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

28.01.2021

Zobraziť článok
Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

Blog

Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

V rámci svojho programu Generácia 3.0 spustila Nadácia Pontis prihlasovanie na rok 2021. Tento ročník programu je zameraný na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt.

25.01.2021

Zobraziť článok
Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Blog

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Ešte pár dní ostáva na podanie žiadosti o grant poisťovne KOOPERATIVA, ktorá vyhlásila 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Cieľom tohto programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách.

22.01.2021

Zobraziť článok
Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Novinky

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

08.01.2021

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

04.01.2021

Zobraziť článok