Aktuality

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Novinky

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorej cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

24.02.2021

Zobraziť článok
Program obnovy dediny na rok 2021

Novinky

Program obnovy dediny na rok 2021

V rámci Programu obnovy dediny sprístupnila Slovenská agentúra životného prostredia v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 webovú aplikáciu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

22.02.2021

Zobraziť článok
Deväť nových výziev SlovakAid

Blog

Deväť nových výziev SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu uverejnila na svojom webovom sídle deväť nových výziev na rok 2021. Prinášame vám ich stručný prehľad.

15.02.2021

Zobraziť článok
Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Blog

Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprogramoch, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu alebo štipendium na rôzne kultúrne aktivity.

12.02.2021

Zobraziť článok
Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Blog

Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na kalendárny rok 2021.

02.02.2021

Zobraziť článok
Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Blog

Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorej cieľom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

28.01.2021

Zobraziť článok