Aktuality

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Novinky

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 13.8.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

19.08.2021

Zobraziť článok
Boj proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti

Novinky

Boj proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska, ktorej cieľom je boj proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií.

12.08.2021

Zobraziť článok
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov_2021

Novinky

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov_2021

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

16.07.2021

Zobraziť článok
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Novinky

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 9.7.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora aktivít na zabezpečenie nastavenia systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy a ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.

14.07.2021

Zobraziť článok
Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Blog

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov.

12.07.2021

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Blog

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS.

12.07.2021

Zobraziť článok