Aktuality

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Novinky

Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Koncom minulého týždňa vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

26.05.2020

Zobraziť článok
Podpora regionálneho rozvoja

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja

Nakoľko pandémia výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej hlavným cieľom je zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch.

22.05.2020

Zobraziť článok
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

Blog

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

V skrátenom legislatívnom konaní bol minulý týždeň schválený zákon, na základe ktorého dôjde k transformácii súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR.

20.05.2020

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Blog

Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Slovenská inovačná a energetická agentúra uverejnila na svojej webovej stránke informáciu o odložení ďalších kôl projektu Zelená domácnostiam II a o predĺžení poukážok vydaných v roku 2020 o dva mesiace.

18.05.2020

Zobraziť článok
Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

Blog

Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

V posledných dňoch upozorňovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová viackrát na stav eurofondov. Procesy čerpania sú podľa nej zbytočne administratívne a časovo náročné, preto bola vypracovaná novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, o ktorej osude rozhodne parlament.

12.05.2020

Zobraziť článok
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Novinky

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

06.05.2020

Zobraziť článok