Aktuality

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Blog

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov.

12.07.2021

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Blog

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS.

12.07.2021

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Novinky

Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 29.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja.

02.07.2021

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.6.2021 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

30.06.2021

Zobraziť článok
Zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Novinky

Zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila dňa 17.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom výzvy je na podpora malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, a to Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

25.06.2021

Zobraziť článok
Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Blog

Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Cieľom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

23.06.2021

Zobraziť článok