Aktuality

Monitorovanie a hodnotenie vôd

Novinky

Monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo dňa 21.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je monitorovanie a hodnotenie vôd.

04.10.2021

Zobraziť článok
Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Blog

Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia má slúžiť na posilnenie finančnej likvidity žiadateľa a krytie bežných výdavkov v súvislosti s pokračovaním v ekonomickej činnosti. Oprávnené obdobie pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022.

01.10.2021

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v roku 2021

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v roku 2021

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 14.9.2021 vyhlásená dopytovo–orientovaná výzva, ktorá má za cieľ zvýšiť počet žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

20.09.2021

Zobraziť článok
Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Novinky

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

17.09.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Blog

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

13.09.2021

Zobraziť článok
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Novinky

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v auguste výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej cieľom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

10.09.2021

Zobraziť článok