Aktuality

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (ďalej len „výzva“).

28.04.2020

Zobraziť článok
Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Blog

Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Vláda SR sa dohodla na finálnom znení programového vyhlásenia vlády a predložila ho Národnej rade SR. Niekoľko bodov vyhlásenia sa týka aj procesov verejného obstarávania, preto vám v nasledujúcom článku prinášame stručný prehľad najvýznamnejších z nich.

23.04.2020

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

Novinky

Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

V piatok 17. apríla 2020 vyhlásil Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu.

21.04.2020

Zobraziť článok
Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Novinky

Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Nedávno sme na našom webe uverejnili zoznam opatrení, ktoré Centrálny koordinačný orgán odporučil prijať riadiacim a sprostredkovateľským orgánom zodpovedným za jednotlivé operačné programy.

03.04.2020

Zobraziť článok
„Lex korona“ mení aj zákon o verejnom obstarávaní

Blog

„Lex korona“ mení aj zákon o verejnom obstarávaní

Minulý týždeň schválil parlament zákon č. 62/2020 Z.z., tzv. „lex korona“, ktorý okrem iného mení aj súčasné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2020

Zobraziť článok
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Novinky

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. O podporu vo výške 50 000 Eur je možné požiadať v termíne od 15. júna do 30. júna 2020.

30.03.2020

Zobraziť článok