Aktuality

Deväť schválených projektov z OP II

Blog

Deväť schválených projektov z OP II

Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil na svojom 12. zasadnutí ďalších deväť projektov informatizácie spoločnosti, vďaka ktorým sa majú s pomocou elektronických nástrojov zjednodušiť mnohé procesy vo verejnej správe.

21.06.2019

Zobraziť článok
Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Novinky

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 (ďalej len „výzva“).

19.06.2019

Zobraziť článok
Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Blog

Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grant na podporu pomoci znevýhodneným. Od roku 2019 bol zavedený úplne nový koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii s témou Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov.

17.06.2019

Zobraziť článok
Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Novinky

Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil na svojej webovej stránke šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu.

13.06.2019

Zobraziť článok
Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky momentálne pracuje na príprave Schémy minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu 3. štvrťroku 2019.

11.06.2019

Zobraziť článok
Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Blog

Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku uverejnila na svojej webovej stránke výzvy na získanie kreatívnych voucherov, ktoré môžu byť využité na architektúru, dizajn, reklamu a marketing a IKT – počítačové programovanie.

10.06.2019

Zobraziť článok