Aktuality

Octigon sa sťahuje

Blog

Octigon sa sťahuje

Spoločnosť Octigon, a.s.; IČO: 35 864 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 4133/B, so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, si Vás dovoľuje informovať o zmene korešpondenčnej adresy spoločnosti od 01.11.2019.

28.10.2019

Zobraziť článok
Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Novinky

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

25.10.2019

Zobraziť článok
Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Blog

Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila začiatkom septembra 2019 výzvu, v rámci ktorej môžu podnikatelia požiadať o individuálne poradenstvo formou inovačných workshopov. Na tieto žiadosti je vyčlenených 350 000 Eur a prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2019.

23.10.2019

Zobraziť článok
Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Novinky

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, v rámci ktorej je možné požiadať o príspevok až do výšky 200 000 Eur.

21.10.2019

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne UPVII

Novinky

Nové výzvy z dielne UPVII

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 tri dopytové výzvy, ktoré podporia zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS, digitálnu inklúziu a lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy.

16.10.2019

Zobraziť článok
Lepší prístup k súčasnému umeniu

Novinky

Lepší prístup k súčasnému umeniu

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre. Projekty v rámci tejto výzvy budú financované z grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy). Projekty je možné predkladať do 31. decembra 2019.

14.10.2019

Zobraziť článok