Aktuality

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Novinky

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Koncom júna vyhlásila Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Projekty budú spolufinancované z Nórskych grantov a je možné ich predkladať do 23. októbra 2020.

15.07.2020

Zobraziť článok
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Novinky

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí, ktorej cieľom je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie.

17.06.2020

Zobraziť článok
Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Blog

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Nadačný fond Baumit sa aj tento rok rozhodol pomôcť komunitám a na ich podporu vyčlenil 13 000 Eur. Fond už dlhšie finančne podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú.

12.06.2020

Zobraziť článok
Bratislava podporí komunity mesta

Blog

Bratislava podporí komunity mesta

Nadácia mesta Bratislavy spustila svoj grantový program „Komunity“, ktorého zámerom je podľa podmienok programu vytvárať žité, sociálne napĺňané verejné priestory ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. O grant je možné požiadať do 15. júna 2020.

10.06.2020

Zobraziť článok
Aké kompetencie preberie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR?

Blog

Aké kompetencie preberie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR?

Od 1. júla 2020 vznikne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré preberie všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od 1. októbra 2020 aj mnohé iné kompetencie z ďalších orgánov.

08.06.2020

Zobraziť článok
Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Novinky

Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Európska komisia po koronakríze otvára poslednú štvrtú výzvu na budovanie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách miest a obcí.

03.06.2020

Zobraziť článok