Aktuality

Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Blog

Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku uverejnila na svojej webovej stránke výzvy na získanie kreatívnych voucherov, ktoré môžu byť využité na architektúru, dizajn, reklamu a marketing a IKT – počítačové programovanie.

10.06.2019

Zobraziť článok
Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Novinky

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, ktorej cieľom je zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

05.06.2019

Zobraziť článok
Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Novinky

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 30.5.2019 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach špecializácie.

04.06.2019

Zobraziť článok
Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

Blog

Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

WORTH Partnership Project, ktorý je financovaný z Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) uverejnil na svojej webovej stránke výzvu na podporu dizajnérov.

03.06.2019

Zobraziť článok
Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

Blog

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená nová výzva na prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií (ďalej len „výzva“).

30.05.2019

Zobraziť článok
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Novinky

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

28.05.2019

Zobraziť článok