Aktuality

Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Blog

Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika". Ponuky je možné predkladať do 5.10.2020 do 12:00.

24.09.2020

Zobraziť článok
Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Novinky

Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

07.09.2020

Zobraziť článok
Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Novinky

Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Dňa 12. augusta 2020 vyhlásilo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Jej cieľom je podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19.

17.08.2020

Zobraziť článok
Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Blog

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Na webových sídlach okresných úradov v najmenej rozvinutých okresoch sa začali objavovať výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Žiadatelia si budú môcť uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 1. januára 2020.

07.08.2020

Zobraziť článok
Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Novinky

Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Cieľom je podpora ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

24.07.2020

Zobraziť článok
Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Novinky

Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

17.07.2020

Zobraziť článok