Aktuality

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

Novinky

Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách (ďalej len „výzva“).

22.11.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových kapacít v štyroch oblastiach

Novinky

Podpora výskumno-vývojových kapacít v štyroch oblastiach

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 16.11.2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie.

20.11.2018

Zobraziť článok
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Novinky

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (ďalej len „výzva“).

19.11.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Novinky

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (ďalej len „výzva“).

15.11.2018

Zobraziť článok
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

13.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“). V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

09.11.2018

Zobraziť článok