Aktuality

Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov

Novinky

Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov

V bilancii úspechov slovenského predsedníctva v Rade EÚ by určite nemala chýbať Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov. Tá bude 29. novembra 2016 predložená vo forme prílohy k záverom Rady EÚ na schválenie Radou pre konkurencieschopnosť. Ide o súhrn problémov a ich riešení v oblasti výskumu od stredných škôl až po postdoktorandské pozície. V bilancii úspechov slovenského predsedníctva by určite nemala chýbať Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov. Tá bude 29. novembra 2016 predložená vo forme prílohy k záverom Rady EÚ na schválenie Radou pre konkurencieschopnosť. Ide o súhrn problémov a ich riešení v oblasti výskumu od stredných škôl až po postdoktorandské pozície.

23.08.2016

Zobraziť článok
Octigon hľadá Office managera!

Blog

Octigon hľadá Office managera!

Rada pracuješ s ľuďmi? Vieš dobre komunikovať? Si aktívna, samostatná, vieš si zorganizovať svoj pracovný čas a chod kancelárie? Úlohy neodkladáš na neskôr, keď ich môžeš splniť v predstihu? Tak hľadáme práve teba!

10.08.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu spolupráce v oblasti prírody, kultúry a cezhraničnej mobility

Novinky

Nová výzva na podporu spolupráce v oblasti prírody, kultúry a cezhraničnej mobility

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola dňa 03.08.2016 vyhlásená nová výzva s kódom SKHU/1601 zameraná na zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

04.08.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu inovácií a technologického transferu

Novinky

Nová výzva na podporu inovácií a technologického transferu

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 02.08.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 zameraná na podporu inovácií a technologického transferu.

03.08.2016

Zobraziť článok
Octigon sa stal členom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Blog

Octigon sa stal členom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Od júna 2016 je Octigon členom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ďalej len „Zväz“ alebo „ZPVVO“) ako nezávislej organizácie združujúcej výskumné organizácie založené na území Slovenskej republiky, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým súvisiace činnosti.

02.08.2016

Zobraziť článok
Predĺženie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Novinky

Predĺženie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Na webovom sídle Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie bolo dňa 26.07.2016 zverejnené usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

28.07.2016

Zobraziť článok