Aktuality

Podpora dlhodobého strategického výskumu

Novinky

Podpora dlhodobého strategického výskumu

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu pre všetky domény stratégie RIS3. K ich uzavretiu dôjde 14.12.2018.

22.08.2018

Zobraziť článok
Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Novinky

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

30.07.2018

Zobraziť článok
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

27.07.2018

Zobraziť článok
Podpora opatrovateľskej služby

Novinky

Podpora opatrovateľskej služby

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu opatrovateľskej služby (ďalej len „výzva“).

23.07.2018

Zobraziť článok
Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Novinky

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dňa 27.6.2018 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

13.07.2018

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z OPII

Novinky

Tri nové výzvy z OPII

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásené 3 nové výzvy na podporu malých zlepšení eGov služieb (kód OPII-2018/7/2-DOP), podporu manažmentu údajov inštitúcií verejnej správy (kód OPII-2018/7/3-DOP) a migráciu ISVS do IaaS (kód OPII-2018/7/4-DOP).

12.07.2018

Zobraziť článok