Aktuality

Gesto pre mesto

Blog

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

25.07.2019

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Novinky

Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tri dopytovo-orientované výzvy, ktoré sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania e-governmentu, ako aj migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

23.07.2019

Zobraziť článok
Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Blog

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

22.07.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Novinky

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil verejnú dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike (ďalej len „výzva“).

15.07.2019

Zobraziť článok
Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Novinky

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

10.07.2019

Zobraziť článok
EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Blog

EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Európska komisia spustila začiatkom júna výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, ktorá má podporiť najmä malé a stredné podniky vyvíjajúce prelomové produkty s cieľom uviesť ich na medzinárodný trh.

08.07.2019

Zobraziť článok