Aktuality

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

Novinky

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý bol spojený s operačným programom Výskum a inovácie, bola vyhlásená výzva na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra (ďalej len „výzva“).

17.02.2020

Zobraziť článok
Výzvy z OP ĽZ sú stále otvorené!

Novinky

Výzvy z OP ĽZ sú stále otvorené!

V rámci operačného programu Ľudské zdroje je v priebehu februára a marca možné podať žiadosť o poskytnutie NFP pre projekty podporené z prioritnej osi Vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uverejnilo oznámenia o zostatku alokácie v jednotlivých výzvach a vyzvalo žiadateľov na predkladanie projektov.

05.02.2020

Zobraziť článok
Zlúčenie operačných programov

Novinky

Zlúčenie operačných programov

Koncom roka 2019 došlo k zlúčeniu operačného programu Integrovaná infraštruktúra a operačného programu Výskum a inovácie. Po udelení súhlasu zo strany Európskej komisie tak bolo zachránených takmer 100 000 000 eur, ktoré bude možné využiť na podporu slovenskej vedy, výskumu a inovácií.

16.01.2020

Zobraziť článok
Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Blog

Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

Od januára 2020 platia v procesoch verejného obstarávania viaceré novinky, ktoré ovplyvnia zadávanie zákaziek. Nové limity, podľa ktorých bude osoba vyhlasujúca verejné obstarávanie povinná určiť druh a typ zadávania zákazky, ale aj novela zákona o verejnom obstarávaní. Viac o aktuálnych zmenách sa dozviete v nasledujúcom článku.

14.01.2020

Zobraziť článok
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Novinky

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

07.01.2020

Zobraziť článok
Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Novinky

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

19.12.2019

Zobraziť článok