Aktuality

Študujte v zahraničí s podporou Nadácie Tatra banky

Blog

Študujte v zahraničí s podporou Nadácie Tatra banky

Prostredníctvom svojho grantového programu Stredoškoláci do sveta podporí Nadácia Tatra banky aj tento rok študentov stredných škôl, ktorí by sa radi zúčastnili vzdelávacieho programu alebo podujatia v zahraničí.

09.03.2020

Zobraziť článok
Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch

Novinky

Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra dve nové výzvy, ktoré podporia rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.

06.03.2020

Zobraziť článok
Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so SOŠ

Novinky

Podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so SOŠ

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo koncom februára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami.

04.03.2020

Zobraziť článok
Moderné technológie

Novinky

Moderné technológie

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora moderných technológií.

02.03.2020

Zobraziť článok
Výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Novinky

Výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s aktuálne platnou legislatívou vyhlásil Výzvu č. 8/2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov vo vybraných podprogramoch, v rámci ktorej je projekty možné predkladať do 23. marca 2020.

26.02.2020

Zobraziť článok
Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

Novinky

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

24.02.2020

Zobraziť článok