Aktuality

Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Blog

Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grant na podporu pomoci znevýhodneným. Od roku 2019 bol zavedený úplne nový koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii s témou Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov.

17.06.2019

Zobraziť článok
Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Novinky

Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil na svojej webovej stránke šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu.

13.06.2019

Zobraziť článok
Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky momentálne pracuje na príprave Schémy minimálnej pomoci na podporu realizovania opatrení z energetických auditov pre podniky v Bratislavskom kraji, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu 3. štvrťroku 2019.

11.06.2019

Zobraziť článok
Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Blog

Finančná podpora kreatívneho priemyslu vo forme voucherov

Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku uverejnila na svojej webovej stránke výzvy na získanie kreatívnych voucherov, ktoré môžu byť využité na architektúru, dizajn, reklamu a marketing a IKT – počítačové programovanie.

10.06.2019

Zobraziť článok
Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Novinky

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, ktorej cieľom je zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

05.06.2019

Zobraziť článok
Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Novinky

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 30.5.2019 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach špecializácie.

04.06.2019

Zobraziť článok