Aktuality

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Novinky

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí, ktorej cieľom je zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi (ďalej len „výzva“).

05.06.2019

Zobraziť článok
Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Novinky

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 30.5.2019 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach špecializácie.

04.06.2019

Zobraziť článok
Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

Blog

Šanca uplatniť sa pre kreatívne startupy

WORTH Partnership Project, ktorý je financovaný z Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) uverejnil na svojej webovej stránke výzvu na podporu dizajnérov.

03.06.2019

Zobraziť článok
Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

Blog

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená nová výzva na prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií (ďalej len „výzva“).

30.05.2019

Zobraziť článok
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Novinky

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

28.05.2019

Zobraziť článok
Grantové programy Nadácie EPH

Blog

Grantové programy Nadácie EPH

Nadácia EPH prostredníctvom svojich grantových programov, ktoré majú presne stanovené podmienky a proces hodnotenia, podporuje aktivity z rôznych oblastí. Aktuálne je žiadosti možné predkladať v troch oblastiach, a síce Vzdelávanie a inovácie, Zdravie a šport a Znevýhodnené skupiny.

23.04.2019

Zobraziť článok