Aktuality

Výzva na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier vo vybraných obciach

Novinky

Výzva na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier vo vybraných obciach

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

26.07.2016

Zobraziť článok
Predĺženie výziev v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ

Novinky

Predĺženie výziev v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika sú aktuálne vyhlásené štyri výzvy, ktorých zhrnutia môžete nájsť aj na našej webovej stránke v sekcii Aktuálne výzvy.

25.07.2016

Zobraziť článok
Zrušenie výzvy 19/PRV/2016

Novinky

Zrušenie výzvy 19/PRV/2016

Dňa 21.07.2016 zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 na svojom webovom sídle Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo 19/PRV/2016.

22.07.2016

Zobraziť článok
18. apríl 2016 – dôležitý moment vo verejnom obstarávaní

Novinky

18. apríl 2016 – dôležitý moment vo verejnom obstarávaní

Každý subjekt, ktorý dostane financie z Európskej únie, iných verejných zdrojov financií, prípadne od štátnych orgánov, je povinný s týmito financiami efektívne hospodáriť v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania a s využitím postupov podľa legislatívy platnej v tejto oblasti.

28.06.2016

Zobraziť článok
Octigon má nový web!

Blog

Octigon má nový web!

A je to tu! S radosťou vám oficiálne predstavujeme náš web v novom šate, na ktorom v uplynulých mesiacoch usilovne pracovali niektorí naši zamestnanci v rámci vytvoreného „web tímu“.

28.06.2016

Zobraziť článok