Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 2 časť - Operačný program Ľudské zdroje

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 2 časť - Operačný program Ľudské zdroje

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Ľudské zdroje (OPĽZ).

03.11.2016

Zobraziť článok
Nájdete nás v Green Point Offices

Novinky

Nájdete nás v Green Point Offices

Tí z vás, ktorí navštívili priestory Octigonu aj osobne, vedia, že už dlho si užívame výhody komplexu Apollo II. S ideálnou polohou len kúsok od autobusovej stanice, letiska, vlakovej stanice a hlavného diaľničného spojenia sa spája aj dostatok parkovacích miest pre našich klientov a administratívne priestory na vysokej úrovni.

31.10.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 1 časť - Operačný program Výskum a inovácie

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 1 časť - Operačný program Výskum a inovácie

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Výskum a inovácie (OPVaI).

27.10.2016

Zobraziť článok
Octigon úspešne absolvoval recertifikačný audit

Blog

Octigon úspešne absolvoval recertifikačný audit

Naša spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit systémov manažérstva kvality ISO 14001: 2005 a environmentálneho manažérstva ISO 9001: 2005. Ten mal bezproblémový priebeh.

24.10.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch

Novinky

Nová výzva na podporu mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 17.10.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 zameraná na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

19.10.2016

Zobraziť článok
Zrušenie výzvy 12/PRV/2015

Novinky

Zrušenie výzvy 12/PRV/2015

Dňa 10.10.2016 zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 na svojom webovom sídle Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo 12/PRV/2012.

13.10.2016

Zobraziť článok