Aktuality

Okrúhly stôl Výskumnej agentúry

Blog

Okrúhly stôl Výskumnej agentúry

Dňa 4.4.2019 bude Výskumná agentúra organizovať podujatie s názvom „Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK“.

29.03.2019

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Novinky

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladaní žiadostí, ktorej cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (ďalej len „výzva“).

25.03.2019

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II

Blog

Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila na svojom webovom sídle informáciu o uzatvorení prvého kola a otvorení druhého kola projektu Zelená domácnostiam II. O podporu sa môžu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

21.03.2019

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Blog

Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020", ktorej cieľom je podpora aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

13.03.2019

Zobraziť článok
ALL STAR SCHOOL

Blog

ALL STAR SCHOOL

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje Projekt školského športu, v rámci ktorého odštartovala druhá fáza celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL". Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, súťažia o výstavbu street workoutového ihriska.

11.03.2019

Zobraziť článok
Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Blog

Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo uznesením dňa 19.2.2019 Návrh na Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Žiadosti o pridelenie grantu je možné predkladať do 29.3.2019.

06.03.2019

Zobraziť článok