Aktuality

Grantové programy Nadácie EPH

Blog

Grantové programy Nadácie EPH

Nadácia EPH prostredníctvom svojich grantových programov, ktoré majú presne stanovené podmienky a proces hodnotenia, podporuje aktivity z rôznych oblastí. Aktuálne je žiadosti možné predkladať v troch oblastiach, a síce Vzdelávanie a inovácie, Zdravie a šport a Znevýhodnené skupiny.

23.04.2019

Zobraziť článok
This human world 2019

Blog

This human world 2019

Na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu bola uverejnená výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2019. Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019.

18.04.2019

Zobraziť článok
Podpora projektov rozvojovej spolupráce

Novinky

Podpora projektov rozvojovej spolupráce

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019, ktorej cieľom je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

16.04.2019

Zobraziť článok
Súťaž „Pre vodu“ od Nadácie Ekopolis

Blog

Súťaž „Pre vodu“ od Nadácie Ekopolis

Nadácia Ekopolis s podporou Nestlé vyhlásila súťaž PRE VODU, v rámci ktorej je možné navrhnúť, ako hospodárne zaobchádzať s vodou a získať tak cenu vo výške 1 000 Eur.

12.04.2019

Zobraziť článok
Zdravie a bezpečnosť v školách

Blog

Zdravie a bezpečnosť v školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 Eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“.

10.04.2019

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená nová výzva, ktorá podporí projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (ďalej len „výzva“).

08.04.2019

Zobraziť článok