Aktuality

Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

Blog

Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

S&R Awards Contest je ocenenie, ktoré dáva Európska komisia IT riešeniam vo verejnom sektore. Cena má poukázať na benefity zdieľania informácií, skúseností a znovu-využívania dostupných IT riešení vo verejnej správe.

26.04.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 13.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

21.04.2017

Zobraziť článok
Jednoduchší Horizont 2020?

Blog

Jednoduchší Horizont 2020?

Najnovšie opatrenia Európskej komisie na zjednodušenie pravidiel programu Horizont 2020 predstavil komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na stretnutí s členmi Európskeho parlamentu, Európskeho súdu audítorov a hlavnými výskumnými a inovačnými organizáciami. Balíček nových opatrení sa týka nových pravidiel financovania, ktoré budú redukovať administratívne náklady účastníkov a pomáhať predchádzať chybám v účtovníctve.

20.04.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom podporiť medzinárodné teamingové výskumné centrá

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 11.04.2017 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier s kódmi OPVaI-VADP2017/1.1.3-03 a OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03. Základným rozdielom je, že prvá výzva podporuje projekty mimo Bratislavského kraja a druhá výzva podporuje projekty v Bratislavskom kraji.

19.04.2017

Zobraziť článok

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Rozšírenie portfólia služieb žiadateľa Pekná s.r.o. v oblasti kultúrneho priemyslu.

12.04.2017

Zobraziť článok
Reforma školstva

Blog

Reforma školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo 15. marca 2017 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko.“ Dokument je základným pilierom pripravovanej reformy školstva z dielne ministerstva.

11.04.2017

Zobraziť článok