Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_projektové zámery

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_projektové zámery

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“).

18.11.2019

Zobraziť článok
Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Novinky

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená výzva určená pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ktorá podporí rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny.

15.11.2019

Zobraziť článok
Inkubátor NPC

Blog

Inkubátor NPC

Začínajúci podnikatelia majú do 24. novembra 2019 možnosť prihlásiť sa do Inkubátora NPC. Slovak Business Agency má otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave.

07.11.2019

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí jednak spoluprácu v oblasti prírody a kultúry, a zároveň zlepšenie cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií a ľudí. Projekty je možné predkladať do 16. decembra 2019.

05.11.2019

Zobraziť článok
Zelený vzdelávací fond

Blog

Zelený vzdelávací fond

Občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním môžu do 21. novembra 2019 požiadať o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

28.10.2019

Zobraziť článok
Octigon sa sťahuje

Blog

Octigon sa sťahuje

Spoločnosť Octigon, a.s.; IČO: 35 864 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 4133/B, so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, si Vás dovoľuje informovať o zmene korešpondenčnej adresy spoločnosti od 01.11.2019.

28.10.2019

Zobraziť článok