Aktuality

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Novinky

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

17.09.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Blog

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

13.09.2021

Zobraziť článok
Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Novinky

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v auguste výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej cieľom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

10.09.2021

Zobraziť článok
Podpora investícií a inovácií v regiónoch

Novinky

Podpora investícií a inovácií v regiónoch

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike, implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na prepájanie domácich aj zahraničných partnerov.

08.09.2021

Zobraziť článok
Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Blog

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

07.09.2021

Zobraziť článok
Malé zlepšenia eGov služieb

Novinky

Malé zlepšenia eGov služieb

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá má poslúžiť inštitúciám verejnej správy na modernizáciu svojich služieb, webových portálov, agendových informačných systémov a zlepšenie využívania dát pre podporu rozhodovania.

20.08.2021

Zobraziť článok