Aktuality

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Novinky

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions.

21.10.2021

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy_2021

Novinky

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy_2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu aj ďalšiu výzvu, vďaka ktorej budú mať žiadatelia možnosť zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy.

18.10.2021

Zobraziť článok
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Novinky

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu výzvu, ktorej cieľom je zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

14.10.2021

Zobraziť článok
Inovačné poukážky

Blog

Inovačné poukážky

Podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja, budú mať od 6.10.2021 počas jedného mesiaca možnosť zapojiť sa do národného projektu inovujme.sk a požiadať o poskytnutie inovačnej poukážky.

05.10.2021

Zobraziť článok
Monitorovanie a hodnotenie vôd

Novinky

Monitorovanie a hodnotenie vôd

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo dňa 21.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je monitorovanie a hodnotenie vôd.

04.10.2021

Zobraziť článok
Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Blog

Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia má slúžiť na posilnenie finančnej likvidity žiadateľa a krytie bežných výdavkov v súvislosti s pokračovaním v ekonomickej činnosti. Oprávnené obdobie pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022.

01.10.2021

Zobraziť článok