Aktuality

Nové výzvy v rámci OP EVS

Novinky

Nové výzvy v rámci OP EVS

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 12.05.2017 šesť výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky a občiansku informovanosť a participáciu.

22.05.2017

Zobraziť článok
Prevratná inovácia a čo to znamená pri príprave projektov.  Je váš projekt dostatočne „disruptive“?

Blog

Prevratná inovácia a čo to znamená pri príprave projektov. Je váš projekt dostatočne „disruptive“?

Európska komisia podporuje disruptive innovations. Produkt, ktorý získal ďalšie kolo investícií vo výške 3 mil.EUR je prevratnou inováciou v oblasti e-health. Start- up na technologickom podujatí predstavil produkt, ktorý je prevratnou inováciou ... Už ste to niekde počuli? Je práve váš produkt disruptive innovation? Je dostatočne prevratný, aby získal podporu z verejných alebo súkromných zdrojov?

15.05.2017

Zobraziť článok
Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Novinky

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila dňa 28.04.2017 otvorenú výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR (3 mil. Eur na viac rozvinutý región, 7 mil. Eur na menej rozvinutý región).

10.05.2017

Zobraziť článok
Zrušenie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Novinky

Zrušenie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Dňa 05.05.2017 bola na webovom sídle Operačného programu Výskum a inovácie zverejnená informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

09.05.2017

Zobraziť článok
Čaká nás Európsky rok kultúrneho dedičstva

Blog

Čaká nás Európsky rok kultúrneho dedičstva

Zástupcovia Európskeho parlamentu schválili rok 2018 ako Európsky rok kultúrneho dedičstva a na projekty s cieľom ochrany a propagácie jednotlivých pamiatok európskeho kultúrneho dedičstva vyčlenili 8 miliónov EUR.

09.05.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 28.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, ktorej zámerom je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.

04.05.2017

Zobraziť článok