Aktuality

Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 28.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, ktorej zámerom je stimulovať inovácie v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu založené na kreativite, tvorivosti, zručnostiach a talente.

04.05.2017

Zobraziť článok
Test IT zručností. Ako ste dopadli?

Blog

Test IT zručností. Ako ste dopadli?

Podľa meraní eGovernment Benchmark-u 2016 patrí Slovensko stále k slabo hodnoteným krajinám. Tento dokument pripravovaný nezávislými inštitúciami pod dohľadom Európskej komisie analyzuje úroveň digitálnej vyspelosti 33 krajín Európy (28 krajín EÚ, Island, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko). Ako sme však na tom s používaním rôznych IT nástrojov my, občania?

03.05.2017

Zobraziť článok

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Prvý handlovský remeselný minipivovar.

01.05.2017

Zobraziť článok
Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

Blog

Český Supervizor.cz má cenu Európskej komisie

S&R Awards Contest je ocenenie, ktoré dáva Európska komisia IT riešeniam vo verejnom sektore. Cena má poukázať na benefity zdieľania informácií, skúseností a znovu-využívania dostupných IT riešení vo verejnej správe.

26.04.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Novinky

Nová výzva na podporu výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 13.04.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

21.04.2017

Zobraziť článok
Jednoduchší Horizont 2020?

Blog

Jednoduchší Horizont 2020?

Najnovšie opatrenia Európskej komisie na zjednodušenie pravidiel programu Horizont 2020 predstavil komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na stretnutí s členmi Európskeho parlamentu, Európskeho súdu audítorov a hlavnými výskumnými a inovačnými organizáciami. Balíček nových opatrení sa týka nových pravidiel financovania, ktoré budú redukovať administratívne náklady účastníkov a pomáhať predchádzať chybám v účtovníctve.

20.04.2017

Zobraziť článok