Aktuality

Kde bude sídliť EMA?

Blog

Kde bude sídliť EMA?

Prednedávnom sme Vám priniesli informácie o tom, že Slovenská republika predložila, ako jeden z potenciálnych kandidátov, ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorej aktuálne sídlo sa nachádza v Londýne. Na jej príprave sa podieľal aj Octigon.

23.10.2017

Zobraziť článok
Aj Octigon bude

Novinky

Aj Octigon bude "Zero waste"!

Octigon sa rozhodol správať nielen inovatívne, kreatívne a biznisovo, ale aj ekologicky. Pridávame sa k zero waste „hnutiu“ a smerujeme k zero waste office, čiže kancelárii s nulovou produkciou odpadu.

17.10.2017

Zobraziť článok
SME Instrument a Fast track to innovation

Blog

SME Instrument a Fast track to innovation

Program Horizont 2020 a jeho výzvy na predkladanie návrhov podporujú najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). V nasledujúcom texte sa zameriame najmä na nástroj „SME Instrument“ a „Fast track to innovation“.

13.10.2017

Zobraziť článok
Podpora zachovania biodiverzity a podpora energetických auditov

Novinky

Podpora zachovania biodiverzity a podpora energetických auditov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli opäť vyhlásené dve nové výzvy. Prvá z nich s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 podporí zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. Druhá výzva s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 podporí zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

05.10.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy z OP Kvalita životného prostredia

Novinky

Dve nové výzvy z OP Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy. Prvá z nich s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 podporí modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Druhá výzva s kódom OPKZP-PO1-info-2017-28 podporí nástroje informačného charakteru.

27.09.2017

Zobraziť článok
Európsky portál prepájajúci žiadateľov a budúcich investorov

Blog

Európsky portál prepájajúci žiadateľov a budúcich investorov

Napadol vás vhodný projektový zámer, no chýbajú vám investori na globálnej úrovni? Ste investor hľadajúci investičné príležitosti v oblastiach, ako napríklad energetická účinnosť, doprava či energia z obnoviteľných zdrojov?

25.09.2017

Zobraziť článok