Aktuality

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Novinky

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje uverejnilo vyzvanie na predkladanie ŽoNFP, ktorého cieľom je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

14.04.2021

Zobraziť článok
Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Novinky

Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod vyhlásil otvorenú výzvu pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom. Výzva je vyhlásená v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vybraných oblastiach podpory.

06.04.2021

Zobraziť článok
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Novinky

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

01.04.2021

Zobraziť článok
Podpora regionálneho rozvoja 2021

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.04.2021.

22.03.2021

Zobraziť článok
COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Novinky

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli zverejnené podrobnosti týkajúce sa plánovanej výzvy na COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Pre žiadateľov bude k dispozícii aj dotačná kalkulačka, pomocou ktorej zistia, v akej výške majú na dotáciu nárok.

02.03.2021

Zobraziť článok
Dostupné bývanie s prvkami housing first

Novinky

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorej cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

24.02.2021

Zobraziť článok