Aktuality

Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Blog

Dotácie alebo štipendium pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Cieľom výzvy je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

23.06.2021

Zobraziť článok
Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Novinky

Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. júna 2021 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 a podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19.

21.06.2021

Zobraziť článok
Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Blog

Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Marketingové služby". Ponuky je možné predkladať do 14.6.2021 do 12:00.

02.06.2021

Zobraziť článok
Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Novinky

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

V rámci OP Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

24.05.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Novinky

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výskumno – vývojové projekty mohli predmetnú známku získať vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020.

06.05.2021

Zobraziť článok
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Novinky

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 28.4.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

30.04.2021

Zobraziť článok