Aktuality

Deväť nových výziev SlovakAid

Blog

Deväť nových výziev SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu uverejnila na svojom webovom sídle deväť nových výziev na rok 2021. Prinášame vám ich stručný prehľad.

15.02.2021

Zobraziť článok
Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Blog

Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprogramoch, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu alebo štipendium na rôzne kultúrne aktivity.

12.02.2021

Zobraziť článok
Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Blog

Indikatívny harmonogram výziev IROP na kalendárny rok 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na kalendárny rok 2021.

02.02.2021

Zobraziť článok
Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Blog

Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021, ktorej cieľom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

28.01.2021

Zobraziť článok
Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

Blog

Prihlasovanie do programu Generácia 3.0 je spustené

V rámci svojho programu Generácia 3.0 spustila Nadácia Pontis prihlasovanie na rok 2021. Tento ročník programu je zameraný na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt.

25.01.2021

Zobraziť článok
Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Blog

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Ešte pár dní ostáva na podanie žiadosti o grant poisťovne KOOPERATIVA, ktorá vyhlásila 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Cieľom tohto programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách.

22.01.2021

Zobraziť článok