Aktuality

Podpora regionálneho rozvoja 2021

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.04.2021.

22.03.2021

Zobraziť článok
COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Novinky

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli zverejnené podrobnosti týkajúce sa plánovanej výzvy na COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Pre žiadateľov bude k dispozícii aj dotačná kalkulačka, pomocou ktorej zistia, v akej výške majú na dotáciu nárok.

02.03.2021

Zobraziť článok
Dostupné bývanie s prvkami housing first

Novinky

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorej cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

24.02.2021

Zobraziť článok
Program obnovy dediny na rok 2021

Novinky

Program obnovy dediny na rok 2021

V rámci Programu obnovy dediny sprístupnila Slovenská agentúra životného prostredia v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 webovú aplikáciu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

22.02.2021

Zobraziť článok
Deväť nových výziev SlovakAid

Blog

Deväť nových výziev SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu uverejnila na svojom webovom sídle deväť nových výziev na rok 2021. Prinášame vám ich stručný prehľad.

15.02.2021

Zobraziť článok
Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Blog

Nová výzva z dielne Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených žiadateľov v podprogramoch, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu alebo štipendium na rôzne kultúrne aktivity.

12.02.2021

Zobraziť článok