Aktuality

Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Novinky

Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Dňa 8. októbra 2018 vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. V rámci tejto výzvy sa uplatňuje dvojkolový spôsob výberu a hodnotenia projektov, pričom za prvé kolo v rámci tejto výzvy je považované už realizované hodnotenie projektu/projektov v rámci programu Horizont 2020.

10.10.2018

Zobraziť článok
Výskum a vývoj na podporu obrany

Novinky

Výskum a vývoj na podporu obrany

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyhlásilo koncom septembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja na podporu obrany štátu (ďalej len „výzva“), ktorej cieľom je zvýšiť účasť slovenských subjektov v budovaní domácej obrannej technologickej a priemyslovej základne a zvýšenie bezpečnosti dodávok výrobkov obranného priemyslu v čase krízových situácií a to prostredníctvom podpory realizácie projektov výskumu a vývoja na podporu obrany štátu.

08.10.2018

Zobraziť článok
Stimuly pre výskum a vývoj

Novinky

Stimuly pre výskum a vývoj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejnilo dňa 21. septembra 2018 Oznámenie o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona.

03.10.2018

Zobraziť článok
Investície do akvakultúry

Novinky

Investície do akvakultúry

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Rybné hospodárstvo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom sú produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky (ďalej len „výzva“).

01.10.2018

Zobraziť článok
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.8.2018 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“). Výzva bude uzavretá 23. novembra 2018.

05.09.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“).

03.09.2018

Zobraziť článok