Aktuality

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Novinky

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

09.06.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 2022

Novinky

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2022/14, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

08.06.2022

Zobraziť článok
Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Novinky

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo koncom apríla výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“. Cieľom výzvy je prostredníctvom vzdelávacích činností, asistovanej podpory pre znevýhodnené osoby zvýšiť využívanie internetových služieb zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.

12.05.2022

Zobraziť článok
Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Blog

Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Začiatkom mája predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravovanú finančnú pomoc vo výške 10 000 EUR až 50 000 EUR, ktorá je určená pre podniky realizujúce inovatívne projekty v zdravotníctve.

10.05.2022

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Novinky

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo koncom februára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach.

01.03.2022

Zobraziť článok
Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Novinky

Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo začiatkom februára výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

11.02.2022

Zobraziť článok