Aktuality

Tri nové výzvy v rámci OP Kvalita životného prostredia

Novinky

Tri nové výzvy v rámci OP Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli koncom roka vyhlásené tri nové výzvy. Ich podmienky, oprávnené aktivity a termínu hodnotiacich kôl sa dozviete v nasledujúcom texte.

05.02.2018

Zobraziť článok
Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Novinky

Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

V rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka bola vyhlásená nová výzva s kódom 26/PRV/2017, ktorej cieľom je podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov.

26.01.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva

Novinky

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola dňa 8.1.2018 zverejnená výzva, ktorej cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (ďalej len „výzva“).

23.01.2018

Zobraziť článok
Podpora podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb

Novinky

Podpora podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 20.12.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 na podporu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

15.01.2018

Zobraziť článok
Tri nové výzvy na podporu inovácií prostredníctvom výskumu a vývoja

Novinky

Tri nové výzvy na podporu inovácií prostredníctvom výskumu a vývoja

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie boli dňa 15.12.2017 vyhlásené tri nové výzvy. Všetky tri sú zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, odlišujú sa však v doménach. Prvá z nich s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 podporí inovácie v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Druhá výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 je zameraná na podporu inovácií v rámci domény Priemysel pre 21. storočie a tretia výzva z kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 sa zameria na inovácie v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

11.01.2018

Zobraziť článok
Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov

Novinky

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov

Nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) sa týka všetkých subjektov, ktoré pracujú s osobnými údajmi. Ak ste doteraz neriešili ochranu osobných údajov, je najvyšší čas.

20.11.2017

Zobraziť článok