Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 13 časť - Interreg Central Europe

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 13 časť - Interreg Central Europe

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg Central Europe.

26.01.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Novinky

Nová výzva na podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 12.01.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, ktorej predmetom je podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.

20.01.2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 12 časť - Interreg V-A HU-SK-RO-UA

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 12 časť - Interreg V-A HU-SK-RO-UA

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A HU-SK-RO-UA.

19.01.2017

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje

Novinky

Tri nové výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje boli koncom roka 2016 a v úvode roka 2017 vyhlásené tri nové výzvy z rôznych oblastí.

12.01.2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-PL.

12.01.2017

Zobraziť článok
Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

Novinky

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 22.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva pre základné a výzva pre stredné odborné školy.

09.01.2017

Zobraziť článok