Aktuality

Zdravie a bezpečnosť v školách

Blog

Zdravie a bezpečnosť v školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 Eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“.

10.04.2019

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola vyhlásená nová výzva, ktorá podporí projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (ďalej len „výzva“).

08.04.2019

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (ďalej len „výzva“).

04.04.2019

Zobraziť článok
Okrúhly stôl Výskumnej agentúry

Blog

Okrúhly stôl Výskumnej agentúry

Dňa 4.4.2019 bude Výskumná agentúra organizovať podujatie s názvom „Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK“.

29.03.2019

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Novinky

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola zverejnená výzva na predkladaní žiadostí, ktorej cieľom je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu (ďalej len „výzva“).

25.03.2019

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II

Blog

Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila na svojom webovom sídle informáciu o uzatvorení prvého kola a otvorení druhého kola projektu Zelená domácnostiam II. O podporu sa môžu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

21.03.2019

Zobraziť článok