Aktuality

Podpora regionálneho rozvoja

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja

Nakoľko pandémia výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej hlavným cieľom je zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch.

22.05.2020

Zobraziť článok
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

Blog

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

V skrátenom legislatívnom konaní bol minulý týždeň schválený zákon, na základe ktorého dôjde k transformácii súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR.

20.05.2020

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Blog

Zelená domácnostiam II – odložené termíny ďalších kôl a predĺženie aktuálnych poukážok

Slovenská inovačná a energetická agentúra uverejnila na svojej webovej stránke informáciu o odložení ďalších kôl projektu Zelená domácnostiam II a o predĺžení poukážok vydaných v roku 2020 o dva mesiace.

18.05.2020

Zobraziť článok
Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

Blog

Bude proces získavania eurofondov jednoduchší?

V posledných dňoch upozorňovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová viackrát na stav eurofondov. Procesy čerpania sú podľa nej zbytočne administratívne a časovo náročné, preto bola vypracovaná novela zákona o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, o ktorej osude rozhodne parlament.

12.05.2020

Zobraziť článok
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Novinky

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

06.05.2020

Zobraziť článok
Vyhláška o riadení projektov

Blog

Vyhláška o riadení projektov

V piatok 1. mája 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality realizovaných projektov v IT sektore. Na jej tvorbe sa podieľali aj zástupcovia samospráv a Slovensko.Digital, ktorí zdôraznili najmä potrebu jednoduchej použiteľnosti a vizuálu projektov.

04.05.2020

Zobraziť článok