Aktuality

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Blog

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Do 27. septembra 2019 je možné zapojiť sa do druhej fázy výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

03.09.2019

Zobraziť článok
Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Novinky

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré má postavenie sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo koncom júla otvorenú výzvu, ktorej hlavným cieľom je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov a ktorá je určená pre menej rozvinuté regióny.

02.09.2019

Zobraziť článok
Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Novinky

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začiatkom augusta vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

28.08.2019

Zobraziť článok
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Novinky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už 51. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predmetná výzva je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom výstavby bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

26.08.2019

Zobraziť článok
Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Blog

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Nadácia Tatra banky opäť otvorila jeden zo svojich grantových programov, a síce grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

19.08.2019

Zobraziť článok
Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Novinky

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

V rámci Operačného programu ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podporiť a prehĺbiť kvalitu prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

15.08.2019

Zobraziť článok