Aktuality

Presun eurofondov na boj s COVID-19

Blog

Presun eurofondov na boj s COVID-19

Na rokovanie vlády bol predložený materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na základe ktorého by malo dôjsť k presunu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v objeme 1,252 miliardy eur na boj s koronavírusom.

30.04.2020

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (ďalej len „výzva“).

28.04.2020

Zobraziť článok
Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Blog

Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Vláda SR sa dohodla na finálnom znení programového vyhlásenia vlády a predložila ho Národnej rade SR. Niekoľko bodov vyhlásenia sa týka aj procesov verejného obstarávania, preto vám v nasledujúcom článku prinášame stručný prehľad najvýznamnejších z nich.

23.04.2020

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

Novinky

Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

V piatok 17. apríla 2020 vyhlásil Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu.

21.04.2020

Zobraziť článok
Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Novinky

Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Nedávno sme na našom webe uverejnili zoznam opatrení, ktoré Centrálny koordinačný orgán odporučil prijať riadiacim a sprostredkovateľským orgánom zodpovedným za jednotlivé operačné programy.

03.04.2020

Zobraziť článok
„Lex korona“ mení aj zákon o verejnom obstarávaní

Blog

„Lex korona“ mení aj zákon o verejnom obstarávaní

Minulý týždeň schválil parlament zákon č. 62/2020 Z.z., tzv. „lex korona“, ktorý okrem iného mení aj súčasné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2020

Zobraziť článok