Aktuality

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

Blog

Prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií

V rámci programu Kreatívna Európa bola zverejnená nová výzva na prepájanie kultúry a obsahu z audiovizuálnej oblasti prostredníctvom digitálnych technológií (ďalej len „výzva“).

30.05.2019

Zobraziť článok
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Novinky

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

28.05.2019

Zobraziť článok
Grantové programy Nadácie EPH

Blog

Grantové programy Nadácie EPH

Nadácia EPH prostredníctvom svojich grantových programov, ktoré majú presne stanovené podmienky a proces hodnotenia, podporuje aktivity z rôznych oblastí. Aktuálne je žiadosti možné predkladať v troch oblastiach, a síce Vzdelávanie a inovácie, Zdravie a šport a Znevýhodnené skupiny.

23.04.2019

Zobraziť článok
This human world 2019

Blog

This human world 2019

Na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu bola uverejnená výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2019. Termín registrácie do súťaže je 21. jún 2019.

18.04.2019

Zobraziť článok
Podpora projektov rozvojovej spolupráce

Novinky

Podpora projektov rozvojovej spolupráce

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019, ktorej cieľom je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

16.04.2019

Zobraziť článok
Súťaž „Pre vodu“ od Nadácie Ekopolis

Blog

Súťaž „Pre vodu“ od Nadácie Ekopolis

Nadácia Ekopolis s podporou Nestlé vyhlásila súťaž PRE VODU, v rámci ktorej je možné navrhnúť, ako hospodárne zaobchádzať s vodou a získať tak cenu vo výške 1 000 Eur.

12.04.2019

Zobraziť článok