Aktuality

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenú pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

29.07.2019

Zobraziť článok
Gesto pre mesto

Blog

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

25.07.2019

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Novinky

Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tri dopytovo-orientované výzvy, ktoré sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania e-governmentu, ako aj migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

23.07.2019

Zobraziť článok
Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Blog

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

22.07.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Novinky

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil verejnú dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike (ďalej len „výzva“).

15.07.2019

Zobraziť článok
Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Novinky

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

10.07.2019

Zobraziť článok