Aktuality

Moderné technológie II

Novinky

Moderné technológie II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom decembra v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

17.12.2021

Zobraziť článok
Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia.

15.12.2021

Zobraziť článok
Krok za krokom

Novinky

Krok za krokom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uverejnilo v rámci operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom, ktorej cieľom priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

13.12.2021

Zobraziť článok
Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Blog

Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Od 25. novembra 2021 majú podnikatelia, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok, možnosť registrovať sa do Galérie realizátorov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vďaka tejto registrácii budú mať možnosť ponúkať svoje služby prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Ide o príspevky poskytované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

07.12.2021

Zobraziť článok
Podpora podnikov a inštitúcií z programu Digitálna Európa

Blog

Podpora podnikov a inštitúcií z programu Digitálna Európa

V rámci programu Digitálna Európa pre roky 2021 – 2027 bolo otvorených prvých 28 výziev, z ktorých takmer 2 miliardy EUR majú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

02.12.2021

Zobraziť článok
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – pozemné komunikácie

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – pozemné komunikácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry, konkrétne pozemných komunikácií.

30.11.2021

Zobraziť článok