Aktuality

Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Novinky

Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo začiatkom februára výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

11.02.2022

Zobraziť článok
Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Novinky

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo koncom roka 2021 výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej cieľom je vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly.

26.01.2022

Zobraziť článok
Wifi pre Teba II

Novinky

Wifi pre Teba II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo v decembri pokračovanie výzvy „Wifi pre teba II“, ktorej cieľom je zvýšiť počet obcí, ktoré umožňujú bezplatné wifi pripojenie svojim obyvateľom, či návštevníkom.

24.01.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Novinky

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.

21.01.2022

Zobraziť článok
Migrácia ISVS do Cloudu

Novinky

Migrácia ISVS do Cloudu

Dňa 15.12.2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí migráciu ISVS do Cloudu.

19.01.2022

Zobraziť článok
Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Novinky

Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Ku koncu roka 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

17.01.2022

Zobraziť článok