Aktuality

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Novinky

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v decembri 2021 výzvu, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

13.01.2022

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Novinky

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

11.01.2022

Zobraziť článok
Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Novinky

Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Výskumná agentúra vyhlásila koncom novembra výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom, ktorá je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ktorej cieľom je podpora rozvoja spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

20.12.2021

Zobraziť článok
Moderné technológie II

Novinky

Moderné technológie II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom decembra v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

17.12.2021

Zobraziť článok
Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia.

15.12.2021

Zobraziť článok
Krok za krokom

Novinky

Krok za krokom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uverejnilo v rámci operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom, ktorej cieľom priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

13.12.2021

Zobraziť článok