Aktuality

Zelená domácnostiam II

Blog

Zelená domácnostiam II

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila na svojom webovom sídle informáciu o uzatvorení prvého kola a otvorení druhého kola projektu Zelená domácnostiam II. O podporu sa môžu uchádzať len domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

21.03.2019

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Blog

Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020", ktorej cieľom je podpora aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

13.03.2019

Zobraziť článok
ALL STAR SCHOOL

Blog

ALL STAR SCHOOL

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje Projekt školského športu, v rámci ktorého odštartovala druhá fáza celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL". Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, súťažia o výstavbu street workoutového ihriska.

11.03.2019

Zobraziť článok
Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Blog

Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo uznesením dňa 19.2.2019 Návrh na Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Žiadosti o pridelenie grantu je možné predkladať do 29.3.2019.

06.03.2019

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_UMR_ŽoNFP

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_UMR_ŽoNFP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

04.03.2019

Zobraziť článok
Podpora lokálnych komunít z Nadácie COOP Jednota

Blog

Podpora lokálnych komunít z Nadácie COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota uverejnila na svojom webovom sídle výzvu, ktorú vyhlásila v spolupráci s partnermi projektu a ktorá je otvorená na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

27.02.2019

Zobraziť článok