Aktuality

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Novinky

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.

16.09.2019

Zobraziť článok
Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Blog

Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich grantových programov podporuje aj vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Do 1. novembra je možné podať žiadosť o grant v rámci programu E-Talent.

11.09.2019

Zobraziť článok
Úľavy na environmentálnych daniach

Blog

Úľavy na environmentálnych daniach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ďalej len „ZELENÁ NAFTA 2019+“). Žiadosti je možné podívať do 20. septembra 2019.

09.09.2019

Zobraziť článok
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila v poradí už 53. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

05.09.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Blog

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Do 27. septembra 2019 je možné zapojiť sa do druhej fázy výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

03.09.2019

Zobraziť článok
Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Novinky

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré má postavenie sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo koncom júla otvorenú výzvu, ktorej hlavným cieľom je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov a ktorá je určená pre menej rozvinuté regióny.

02.09.2019

Zobraziť článok