Aktuality

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Novinky

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

25.10.2019

Zobraziť článok
Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Blog

Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila začiatkom septembra 2019 výzvu, v rámci ktorej môžu podnikatelia požiadať o individuálne poradenstvo formou inovačných workshopov. Na tieto žiadosti je vyčlenených 350 000 Eur a prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2019.

23.10.2019

Zobraziť článok
Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Novinky

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, v rámci ktorej je možné požiadať o príspevok až do výšky 200 000 Eur.

21.10.2019

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne UPVII

Novinky

Nové výzvy z dielne UPVII

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 tri dopytové výzvy, ktoré podporia zlepšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS/ITVS, digitálnu inklúziu a lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy.

16.10.2019

Zobraziť článok
Lepší prístup k súčasnému umeniu

Novinky

Lepší prístup k súčasnému umeniu

Úrad vlády Slovenskej republiky uverejnil výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre. Projekty v rámci tejto výzvy budú financované z grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy). Projekty je možné predkladať do 31. decembra 2019.

14.10.2019

Zobraziť článok
Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Blog

Lehota na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere bola predĺžená!

Na webovom sídle Podpory rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku bola uverejnená informácia o predĺžení termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie kreatívnych voucherov. Žiadosti je možné predkladať do 15. novembra 2019 a projekty môžu úspešní žiadatelia realizovať až do 16. marca 2020.

11.10.2019

Zobraziť článok