Aktuality

Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Blog

Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 16. septembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 (ďalej len výzva). O podporu je možné žiadať do 15. októbra 2019.

23.09.2019

Zobraziť článok
Podpora projektov „Smart City“

Novinky

Podpora projektov „Smart City“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyčlenilo ďalšie prostriedky na podporu malých a stredných podnikov, ktoré môžu požiadať o dotáciu pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Projekty je možné predkladať do 4. októbra 2019.

20.09.2019

Zobraziť článok
Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Blog

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Začiatkom augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), ktorý sa dotkne aj procesov verejného obstarávania. Zákon totiž zavádza povinnosť prijímať a spracúvať zaručené elektronické faktúry.

18.09.2019

Zobraziť článok
Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Blog

Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Slovak Business Agency uverejnila na svojom webe dve zaujímavé výzvy, ktoré dávajú žiadateľom možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

17.09.2019

Zobraziť článok
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Novinky

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.

16.09.2019

Zobraziť článok
Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Blog

Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich grantových programov podporuje aj vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Do 1. novembra je možné podať žiadosť o grant v rámci programu E-Talent.

11.09.2019

Zobraziť článok