Aktuality

Prvá výzva z Fondu SK-NIC

Blog

Prvá výzva z Fondu SK-NIC

Po odsúhlasení Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásila SK-NIC, a. s. dňa 30.9.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory malých projektov internetovej komunity.

04.10.2019

Zobraziť článok
Výzva „WIFI pre Teba“ je stále otvorená!

Blog

Výzva „WIFI pre Teba“ je stále otvorená!

Do 13. novembra 2019 majú mestá a obce stále možnosť vybudovať na svojom území bezplatné WiFi zóny pre obyvateľov i turistov. Z výzvy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je na tieto projekty k dispozícii ešte 5,3 milióna Eur.

02.10.2019

Zobraziť článok
Obnov si svoj dom

Novinky

Obnov si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo z programu „Obnov si svoj dom“ dve výzvy zamerané na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Termín na predkladanie žiadostí v rámci oboch výziev o grant je do 8. novembra 2019.

30.09.2019

Zobraziť článok
Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Blog

Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 16. septembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 (ďalej len výzva). O podporu je možné žiadať do 15. októbra 2019.

23.09.2019

Zobraziť článok
Podpora projektov „Smart City“

Novinky

Podpora projektov „Smart City“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyčlenilo ďalšie prostriedky na podporu malých a stredných podnikov, ktoré môžu požiadať o dotáciu pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Projekty je možné predkladať do 4. októbra 2019.

20.09.2019

Zobraziť článok
Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Blog

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Začiatkom augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), ktorý sa dotkne aj procesov verejného obstarávania. Zákon totiž zavádza povinnosť prijímať a spracúvať zaručené elektronické faktúry.

18.09.2019

Zobraziť článok