Aktuality

Budúcnosť eurofondov po roku 2020

Blog

Budúcnosť eurofondov po roku 2020

Viac ako polovicu verejných investícií v krajine predstavujú práve eurofondy. V aktuálne prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 bolo na podporu menej rozvinutých regiónov vyčlenených z európskych štrukturálnych a investičných fondov približne 15 miliárd eur.

22.08.2017

Zobraziť článok
Návrhy na zjednodušenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov po roku 2020

Blog

Návrhy na zjednodušenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov po roku 2020

Máte pocit, že dostať sa k fondom je stále komplikovanejšie a zbytočne administratívne náročné? Nie ste jediní. Súčasná situácia sa rieši už aj na najvyšších úrovniach Európskej únie.

16.08.2017

Zobraziť článok
Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Novinky

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Dňa 08.08.2017 bola v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry s kódom OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01. (ďalej len „výzva“).

10.08.2017

Zobraziť článok
Bude EMA na Slovensku?

Blog

Bude EMA na Slovensku?

Slovenská republika predložila dňa 28. júla 2017, ako jeden z potenciálnych kandidátov, ponuku na získanie sídla Európskej liekovej agentúry (EMA), ktorej aktuálne sídlo sa nachádza v Londýne. Na jej príprave sa podieľal aj Octigon.

09.08.2017

Zobraziť článok
Zvýšené finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1. júna 2017

Blog

Zvýšené finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1. júna 2017

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bol po uplynutí roku od nadobudnutia jeho účinnosti už druhýkrát novelizovaný. Dotklo sa ho viacero zmien, spomedzi ktorých najvýznamnejšou je zmena finančných limitov niektorých postupov, ktoré vstúpili do platnosti 1.júna 2017.

20.07.2017

Zobraziť článok
Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Novinky

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dňa 10.07.2017 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy s kódom OPKZP-PO3-SC311–2017-24.

13.07.2017

Zobraziť článok