Aktuality

Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Novinky

Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

07.03.2017

Zobraziť článok
50% výška odpisov pre spoločnosti aktívne vo výskume a vývoji

Blog

50% výška odpisov pre spoločnosti aktívne vo výskume a vývoji

Premiér Robert Fico bude navrhovať zvýšenie odpisov pre výskumno-vývojové spoločnosti až na 50%. Premiér to vyhlásil po februárovej návšteve trenčianskej spoločnosti Konštrukta-Tiretech.

07.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Novinky

Nová výzva na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, ktorej predmetom je podpora rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania vybudovaním, resp. dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciou sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

06.03.2017

Zobraziť článok
Ktorá krajina EÚ má najmenej prostriedkov z eurofondov?

Blog

Ktorá krajina EÚ má najmenej prostriedkov z eurofondov?

Referendum z 23.6.2016, v ktorom občania Veľkej Británie vyjadrili svoju túžbu ukončiť členstvo krajiny v Európskej únii, zmení mnoho vecí, ktoré sme považovali za samozrejmosť. Tesný výsledok (rozdiel 48,1% za členstvo a 51,9% proti pokračujúcemu členstvu) vyvolal mnohé otázky, ktoré analyzujú odborníci z oblastí politológie, sociológie, ekonómie a ďalších.

06.03.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva OPKZP-PO1-SC123-2017-17, ktorá je zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a výzva OPKZP-PO2-SC211-2017-18, ktorá je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

03.03.2017

Zobraziť článok
Vďaka inováciám inteligentnej dopravy Amazon zníži svoje náklady

Blog

Vďaka inováciám inteligentnej dopravy Amazon zníži svoje náklady

Amazon je v spoločnosti známy okrem iného tým, že ide proti prúdu súčasných trendov v personalistike. Amazon je firmou, ktorej firemná kultúra je postavená na vysokých pracovných výkonoch a súťaživosti medzi zamestnancami a nie na rovnováhe medzi ich pracovným a súkromným životom. Amazon investoval do inteligentnej dopravy, aby v budúcnosti mohol racionalizovať svoje náklady. Inovácie sú pre firmy dôležité.

01.03.2017

Zobraziť článok