Aktuality

Novinky

Verejné obstarávanie pre spoločnosť Pekná, s.r.o._zriadenie priameho a neobmedzeného prístupu k súťažným podkladom

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom v rámci zákazky: Rozšírenie portfólia služieb žiadateľa Pekná s.r.o. v oblasti kultúrneho priemyslu.

12.04.2017

Zobraziť článok
Reforma školstva

Blog

Reforma školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo 15. marca 2017 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko.“ Dokument je základným pilierom pripravovanej reformy školstva z dielne ministerstva.

11.04.2017

Zobraziť článok
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

Novinky

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 31.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

05.04.2017

Zobraziť článok
Účasť Veľkej Británie v programe Horizont 2020

Blog

Účasť Veľkej Británie v programe Horizont 2020

Veľká Británia je plnohodnotným členom Európskej únie až do momentu začatia procesov v súlade s článkom 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení. Tie by mala premiérka Mayová aktivovať koncom marca tohto roku.

03.04.2017

Zobraziť článok
17 fakúlt slovenských vysokých škôl, chce vychovávať expertov na eurofondy

Blog

17 fakúlt slovenských vysokých škôl, chce vychovávať expertov na eurofondy

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v januári vyzval vysoké školy, aby inovovali svoje vzdelávacie programy a zamerali ich viac na informatizáciu a audit eurofondov. Zmeny vo vzdelávaní partnerských škôl budú financované z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-1.

27.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Novinky

Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 14.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, ktorej cieľom je podpora opatrení zameraných na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

16.03.2017

Zobraziť článok