Aktuality

Ktorá krajina EÚ má najmenej prostriedkov z eurofondov?

Blog

Ktorá krajina EÚ má najmenej prostriedkov z eurofondov?

Referendum z 23.6.2016, v ktorom občania Veľkej Británie vyjadrili svoju túžbu ukončiť členstvo krajiny v Európskej únii, zmení mnoho vecí, ktoré sme považovali za samozrejmosť. Tesný výsledok (rozdiel 48,1% za členstvo a 51,9% proti pokračujúcemu členstvu) vyvolal mnohé otázky, ktoré analyzujú odborníci z oblastí politológie, sociológie, ekonómie a ďalších.

06.03.2017

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva OPKZP-PO1-SC123-2017-17, ktorá je zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a výzva OPKZP-PO2-SC211-2017-18, ktorá je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

03.03.2017

Zobraziť článok
Vďaka inováciám inteligentnej dopravy Amazon zníži svoje náklady

Blog

Vďaka inováciám inteligentnej dopravy Amazon zníži svoje náklady

Amazon je v spoločnosti známy okrem iného tým, že ide proti prúdu súčasných trendov v personalistike. Amazon je firmou, ktorej firemná kultúra je postavená na vysokých pracovných výkonoch a súťaživosti medzi zamestnancami a nie na rovnováhe medzi ich pracovným a súkromným životom. Amazon investoval do inteligentnej dopravy, aby v budúcnosti mohol racionalizovať svoje náklady. Inovácie sú pre firmy dôležité.

01.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina

Novinky

Nová výzva v rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina

V rámci programu ENPI Maďarská republika - Slovenská republika – Rumunsko – Ukrajina bola vyhlásená historicky prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok s kódom HUSKROUA/1701.

27.02.2017

Zobraziť článok
Čaká nás prvý Startup Weekend v Banskej Bystrici

Novinky

Čaká nás prvý Startup Weekend v Banskej Bystrici

Už ste sa niekedy zúčastnili Start-up Weekendu? Podujatie, ktoré trvá presne 54 hodín a odohráva sa počas vybraného víkendu (otvorenie býva v piatok) vo vybranom meste je určené pre všetkých nadšencov nových myšlienok, ktorí chcú nápady pretaviť do konkrétnych produktov a služieb.

20.02.2017

Zobraziť článok
Švajčiarsko opäť v Horizonte 2020

Novinky

Švajčiarsko opäť v Horizonte 2020

Od 1.1. 2017 sa zoznam asociovaných krajín k programu Horizont 2020 (rámcový program Európskej únie na podporu vedy a výskumu ) rozšíril o Švajčiarsko.

09.02.2017

Zobraziť článok