Aktuality

Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Blog

Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Máte znalosti z oblasti informačno-komunikačných technológií, s nimi súvisiacej legislatívy, a chceli by ste hodnotiť projekty informatizácie? Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, do ktorej je možné sa prihlásiť do 9. augusta 2019.

30.07.2019

Zobraziť článok
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenú pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

29.07.2019

Zobraziť článok
Gesto pre mesto

Blog

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

25.07.2019

Zobraziť článok
Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Novinky

Tri nové výzvy z dielne Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tri dopytovo-orientované výzvy, ktoré sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania e-governmentu, ako aj migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

23.07.2019

Zobraziť článok
Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Blog

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

22.07.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Novinky

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil verejnú dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike (ďalej len „výzva“).

15.07.2019

Zobraziť článok