Aktuality

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Blog

Podpora komunít v okresoch Banská Bystrica a Zvolen

Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby so sídlom v okresoch Banská Bystrica a Zvolen alebo neformálne skupiny občanov v počte minimálne troch členov nad 18 rokov, ktorí žijú alebo pôsobia v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, môžu do konca júla 2019 požiadať o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

22.07.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Novinky

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil verejnú dvojfázovú výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike (ďalej len „výzva“).

15.07.2019

Zobraziť článok
Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Novinky

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

10.07.2019

Zobraziť článok
EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Blog

EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Európska komisia spustila začiatkom júna výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, ktorá má podporiť najmä malé a stredné podniky vyvíjajúce prelomové produkty s cieľom uviesť ich na medzinárodný trh.

08.07.2019

Zobraziť článok
Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Blog

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Do 30. septembra 2019 je možné podať žiadosť o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity až do výšky 1 500 Eur.

01.07.2019

Zobraziť článok
Budúcnosť aj s autizmom

Blog

Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia zverejnila v rámci grantového programu Budúcnosť aj s autizmom výzvu na predkladanie žiadostí o grant, v ktorej je možné získať finančnú podporu vo výške 3 500 Eur. Žiadosti je možné predkladať do 30. septembra 2019.

01.07.2019

Zobraziť článok