Aktuality

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Novinky

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dňa 30.10.2020 otvorenú výzvu v rámci schémy malých grantov CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

11.11.2020

Zobraziť článok
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

Novinky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách.

28.10.2020

Zobraziť článok
Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Blog

Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov - technika". Ponuky je možné predkladať do 5.10.2020 do 12:00.

24.09.2020

Zobraziť článok
Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Novinky

Zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

07.09.2020

Zobraziť článok
Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Novinky

Podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19

Dňa 12. augusta 2020 vyhlásilo nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Jej cieľom je podpora aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID 19.

17.08.2020

Zobraziť článok
Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Blog

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Na webových sídlach okresných úradov v najmenej rozvinutých okresoch sa začali objavovať výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Žiadatelia si budú môcť uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 1. januára 2020.

07.08.2020

Zobraziť článok