Aktuality

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Novinky

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (ďalej len „výzva“).

19.11.2018

Zobraziť článok
Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Novinky

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (ďalej len „výzva“).

15.11.2018

Zobraziť článok
Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Novinky

Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

13.11.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl_ŽoNFP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“). V rámci sa uplatňuje dvojkolový proces výberu. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola (kód výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 - výzva na projektový zámer) je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola (žiadosť o NFP).

09.11.2018

Zobraziť článok
Využívanie inovačného potenciálu

Novinky

Využívanie inovačného potenciálu

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bola vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (ďalej len „výzva“).

07.11.2018

Zobraziť článok
Európsky týždeň odborných zručností

Blog

Európsky týždeň odborných zručností

V dňoch od 5. novembra do 9. novembra 2018 sa opäť koná Európsky týždeň odborných zručností organizovaný Európskou komisiou, ktorého hlavné aktivity sa tentokrát presunú do Viedne.

07.11.2018

Zobraziť článok