Aktuality

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Blog

Viac umenia – grantový program od Nadácie Tatra banky

Nadácia Tatra banky opäť otvorila jeden zo svojich grantových programov, a síce grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

19.08.2019

Zobraziť článok
Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Novinky

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

V rámci Operačného programu ľudské zdroje bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podporiť a prehĺbiť kvalitu prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

15.08.2019

Zobraziť článok
Spoločné projekty krajín dunajského regiónu a Francúzska

Blog

Spoločné projekty krajín dunajského regiónu a Francúzska

Začiatkom júla vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

13.08.2019

Zobraziť článok
Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Novinky

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Koncom júla bola uverejnená výzva zameraná na obnovu a revitalizácia kultúrneho dedičstva, do ktorej sa môže zapojiť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Projekty budú financované zo zdrojov grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy).

07.08.2019

Zobraziť článok
Podpora rozvoja elektromobility

Blog

Podpora rozvoja elektromobility

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne dotácie na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Cieľom vyhlásenej výzvy je podpora rozvoja elektromobility u nás formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

05.08.2019

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Novinky

Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia je aj národný projekt Zelená domácnostiam II, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Slovenská inovačná a energetická agentúra tak podporí inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 140 MW.

01.08.2019

Zobraziť článok