Aktuality

Úľavy na environmentálnych daniach

Blog

Úľavy na environmentálnych daniach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ďalej len „ZELENÁ NAFTA 2019+“). Žiadosti je možné podívať do 20. septembra 2019.

09.09.2019

Zobraziť článok
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila v poradí už 53. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

05.09.2019

Zobraziť článok
Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Blog

Podpora inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov

Do 27. septembra 2019 je možné zapojiť sa do druhej fázy výziev na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

03.09.2019

Zobraziť článok
Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Novinky

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré má postavenie sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo koncom júla otvorenú výzvu, ktorej hlavným cieľom je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov a ktorá je určená pre menej rozvinuté regióny.

02.09.2019

Zobraziť článok
Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Novinky

Optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola začiatkom augusta vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.

28.08.2019

Zobraziť článok
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Novinky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v poradí už 51. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predmetná výzva je zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov prostredníctvom výstavby bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

26.08.2019

Zobraziť článok