Aktuality

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Novinky

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 13.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, ktorej predmetom je zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET (not in employment, education or training), zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu práce.

21.12.2016

Zobraziť článok
Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

Novinky

Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

V rámci programu Interreg V-A SR – AT vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán dňa 09.12.2016 výzvy zo štyroch prioritných osí.

19.12.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 8 časť - Interreg V-A SK-AT

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 8 časť - Interreg V-A SK-AT

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-AT.

15.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

Novinky

Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 07.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, ktorej predmetom je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.

14.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 6.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy. Predmetom prvej výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je zvýšenie hrubého zaškolenia detí do materských škôl (ďalej len „prvá výzva“) a predmetom druhej výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „druhá výzva“).

12.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Novinky

Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 01.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorej predmetom je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

12.12.2016

Zobraziť článok