Aktuality

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 6.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy. Predmetom prvej výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je zvýšenie hrubého zaškolenia detí do materských škôl (ďalej len „prvá výzva“) a predmetom druhej výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „druhá výzva“).

12.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Novinky

Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 01.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorej predmetom je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

12.12.2016

Zobraziť článok
Legendárnu chatu Björnsonka navštívila nórska veľvyslankyňa

Blog

Legendárnu chatu Björnsonka navštívila nórska veľvyslankyňa

Veľvyslankyňa Nórska na Slovensku, Inga Magistad navštívila kompletne zrekonštruovanú chatu Björnsonka, nazvanú po nórskom spisovateľovi Bjørnstjernovi Bjørnsonovi, aby odhalila pamätnú tabuľu pre túto významnú literárnu osobnosť Nórska.

12.12.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 7 časť - Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 7 časť - Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe rozvoja vidieka a Operačnom programom Rybné hospodárstvo.

08.12.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 6 časť - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 6 časť - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Integrovaná infraštruktúra.

01.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 22.11.2016 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu vzniku nových a konkurencieschopných MSP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Základným rozdielom je, že prvá výzva je zameraná na nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a druhá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

25.11.2016

Zobraziť článok