Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-PL.

12.01.2017

Zobraziť článok
Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

Novinky

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 22.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva pre základné a výzva pre stredné odborné školy.

09.01.2017

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

Novinky

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 21.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameraná na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

05.01.2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 10 časť - Interreg V-A SK-HU

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 10 časť - Interreg V-A SK-HU

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-HU.

05.01.2017

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 9 časť - Interreg V-A SK-CZ

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 9 časť - Interreg V-A SK-CZ

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-CZ.

22.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Novinky

Nová výzva na podporu nových alebo inovatívnych programov na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 13.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, ktorej predmetom je zavedenie záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET (not in employment, education or training), zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a účasti mladých ľudí na trhu práce.

21.12.2016

Zobraziť článok