Aktuality

Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Blog

Nová výzva v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020", ktorej cieľom je podpora aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky obsiahnutých v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 prostredníctvom projektovej činnosti a na celoštátnej úrovni.

13.03.2019

Zobraziť článok
ALL STAR SCHOOL

Blog

ALL STAR SCHOOL

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje Projekt školského športu, v rámci ktorého odštartovala druhá fáza celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom „ALL STAR SCHOOL". Tri školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom, súťažia o výstavbu street workoutového ihriska.

11.03.2019

Zobraziť článok
Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Blog

Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo uznesením dňa 19.2.2019 Návrh na Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Žiadosti o pridelenie grantu je možné predkladať do 29.3.2019.

06.03.2019

Zobraziť článok
Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_UMR_ŽoNFP

Novinky

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_UMR_ŽoNFP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

04.03.2019

Zobraziť článok
Podpora lokálnych komunít z Nadácie COOP Jednota

Blog

Podpora lokálnych komunít z Nadácie COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota uverejnila na svojom webovom sídle výzvu, ktorú vyhlásila v spolupráci s partnermi projektu a ktorá je otvorená na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

27.02.2019

Zobraziť článok
Podpora študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni

Blog

Podpora študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni (ďalej len „výzva“).

25.02.2019

Zobraziť článok