Aktuality

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 22.11.2016 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu vzniku nových a konkurencieschopných MSP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Základným rozdielom je, že prvá výzva je zameraná na nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a druhá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

25.11.2016

Zobraziť článok
NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

Novinky

NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 21.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPĽZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, ktorej predmetom je podpora celoživotného vzdelávania.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Efektívna verejná správa.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Integrovanom regionálnom operačnom programe.

17.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

10.11.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 3.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na projektové zámery, ktorých predmetom bude zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom.

09.11.2016

Zobraziť článok