Aktuality

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Novinky

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 28.4.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

30.04.2021

Zobraziť článok
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Novinky

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje uverejnilo vyzvanie na predkladanie ŽoNFP, ktorého cieľom je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

14.04.2021

Zobraziť článok
Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Novinky

Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod vyhlásil otvorenú výzvu pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom. Výzva je vyhlásená v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vybraných oblastiach podpory.

06.04.2021

Zobraziť článok
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Novinky

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

01.04.2021

Zobraziť článok
Podpora regionálneho rozvoja 2021

Novinky

Podpora regionálneho rozvoja 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.04.2021.

22.03.2021

Zobraziť článok
COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Novinky

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli zverejnené podrobnosti týkajúce sa plánovanej výzvy na COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Pre žiadateľov bude k dispozícii aj dotačná kalkulačka, pomocou ktorej zistia, v akej výške majú na dotáciu nárok.

02.03.2021

Zobraziť článok