Aktuality

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Novinky

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo koncom roka 2021 výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej cieľom je vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly.

26.01.2022

Zobraziť článok
Wifi pre Teba II

Novinky

Wifi pre Teba II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo v decembri pokračovanie výzvy „Wifi pre teba II“, ktorej cieľom je zvýšiť počet obcí, ktoré umožňujú bezplatné wifi pripojenie svojim obyvateľom, či návštevníkom.

24.01.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Novinky

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK v roku 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.

21.01.2022

Zobraziť článok
Migrácia ISVS do Cloudu

Novinky

Migrácia ISVS do Cloudu

Dňa 15.12.2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá podporí migráciu ISVS do Cloudu.

19.01.2022

Zobraziť článok
Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Novinky

Podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Ku koncu roka 2021 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podpora zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

17.01.2022

Zobraziť článok
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Novinky

Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v decembri 2021 výzvu, ktorej cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

13.01.2022

Zobraziť článok