Aktuality

Podpora dekarbonizácie priemyslu

Novinky

Podpora dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na zvýšenie dekarbonizácie priemyslu.

06.12.2022

Zobraziť článok
Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Novinky

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

25.11.2022

Zobraziť článok
Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Novinky

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. Jej cieľom je poskytnúť podnikom podporu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu a/alebo procesu.

02.11.2022

Zobraziť článok
Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Novinky

Podpora modernizácie a transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorej cieľom je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

25.08.2022

Zobraziť článok
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Novinky

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila začiatkom augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

23.08.2022

Zobraziť článok
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Novinky

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“. Cieľom výzvy je zabezpečiť materiálno-technického vybavenie nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

10.08.2022

Zobraziť článok