Aktuality

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Novinky

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo koncom apríla výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“. Cieľom výzvy je prostredníctvom vzdelávacích činností, asistovanej podpory pre znevýhodnené osoby zvýšiť využívanie internetových služieb zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.

12.05.2022

Zobraziť článok
Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Blog

Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

Začiatkom mája predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravovanú finančnú pomoc vo výške 10 000 EUR až 50 000 EUR, ktorá je určená pre podniky realizujúce inovatívne projekty v zdravotníctve.

10.05.2022

Zobraziť článok
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Novinky

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo koncom februára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach.

01.03.2022

Zobraziť článok
Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Novinky

Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo začiatkom februára výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

11.02.2022

Zobraziť článok
Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Novinky

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo koncom roka 2021 výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej cieľom je vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly.

26.01.2022

Zobraziť článok
Wifi pre Teba II

Novinky

Wifi pre Teba II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo v decembri pokračovanie výzvy „Wifi pre teba II“, ktorej cieľom je zvýšiť počet obcí, ktoré umožňujú bezplatné wifi pripojenie svojim obyvateľom, či návštevníkom.

24.01.2022

Zobraziť článok