Aktuality

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

Novinky

Nová výzva na rozvoj spolupráce Slovenskej republiky a Maďarskej republiky

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika bola vyhlásená výzva, ktorá podporí jednak spoluprácu v oblasti prírody a kultúry, a zároveň zlepšenie cezhraničnej spolupráce verejných inštitúcií a ľudí. Projekty je možné predkladať do 16. decembra 2019.

05.11.2019

Zobraziť článok
Zelený vzdelávací fond

Blog

Zelený vzdelávací fond

Občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním môžu do 21. novembra 2019 požiadať o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

28.10.2019

Zobraziť článok
Octigon sa sťahuje

Blog

Octigon sa sťahuje

Spoločnosť Octigon, a.s.; IČO: 35 864 711, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I – oddiel Sa vložka 4133/B, so sídlom Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, si Vás dovoľuje informovať o zmene korešpondenčnej adresy spoločnosti od 01.11.2019.

28.10.2019

Zobraziť článok
Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Novinky

Podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásila Výskumná agentúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

25.10.2019

Zobraziť článok
Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Blog

Bezplatné individuálne poradenstvo podnikateľom

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila začiatkom septembra 2019 výzvu, v rámci ktorej môžu podnikatelia požiadať o individuálne poradenstvo formou inovačných workshopov. Na tieto žiadosti je vyčlenených 350 000 Eur a prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2019.

23.10.2019

Zobraziť článok
Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Novinky

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, v rámci ktorej je možné požiadať o príspevok až do výšky 200 000 Eur.

21.10.2019

Zobraziť článok