Aktuality

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Novinky

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

11.01.2022

Zobraziť článok
Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Novinky

Podpora spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Výskumná agentúra vyhlásila koncom novembra výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom, ktorá je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ktorej cieľom je podpora rozvoja spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku.

20.12.2021

Zobraziť článok
Moderné technológie II

Novinky

Moderné technológie II

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom decembra v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je zavedenie inteligentných moderných technológií a vybudovanie WiFi siete.

17.12.2021

Zobraziť článok
Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Novinky

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia.

15.12.2021

Zobraziť článok
Krok za krokom

Novinky

Krok za krokom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uverejnilo v rámci operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Krok za krokom, ktorej cieľom priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

13.12.2021

Zobraziť článok
Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Blog

Galéria realizátorov je otvorená aj pre juniorov!

Od 25. novembra 2021 majú podnikatelia, ktorí pôsobia na trhu menej ako jeden rok, možnosť registrovať sa do Galérie realizátorov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vďaka tejto registrácii budú mať možnosť ponúkať svoje služby prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Ide o príspevky poskytované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

07.12.2021

Zobraziť článok