Aktuality

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Novinky

Obnova a revitalizácia kultúrneho dedičstva

Koncom júla bola uverejnená výzva zameraná na obnovu a revitalizácia kultúrneho dedičstva, do ktorej sa môže zapojiť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR. Projekty budú financované zo zdrojov grantov EHP 2014 – 2021 (tzv. nórske fondy).

07.08.2019

Zobraziť článok
Podpora rozvoja elektromobility

Blog

Podpora rozvoja elektromobility

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytne dotácie na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Cieľom vyhlásenej výzvy je podpora rozvoja elektromobility u nás formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

05.08.2019

Zobraziť článok
Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Novinky

Zelená domácnostiam II bude mať ďalšie štyri kolá

Súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia je aj národný projekt Zelená domácnostiam II, ktorého cieľom je zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Slovenská inovačná a energetická agentúra tak podporí inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 140 MW.

01.08.2019

Zobraziť článok
Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Blog

Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

Máte znalosti z oblasti informačno-komunikačných technológií, s nimi súvisiacej legislatívy, a chceli by ste hodnotiť projekty informatizácie? Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, do ktorej je možné sa prihlásiť do 9. augusta 2019.

30.07.2019

Zobraziť článok
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Novinky

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenú pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

29.07.2019

Zobraziť článok
Gesto pre mesto

Blog

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka a jej program Gesto pre mesto finančne podporí každý štvrťrok subjekty, ktoré sa zapoja do vyhlásenej súťaže, a získajú najväčší počet hlasov v hlasovaní. Projekty je možné podať vyplnením jednoduchého online formulára na webstránke programu.

25.07.2019

Zobraziť článok