Aktuality

17 fakúlt slovenských vysokých škôl, chce vychovávať expertov na eurofondy

Blog

17 fakúlt slovenských vysokých škôl, chce vychovávať expertov na eurofondy

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v januári vyzval vysoké školy, aby inovovali svoje vzdelávacie programy a zamerali ich viac na informatizáciu a audit eurofondov. Zmeny vo vzdelávaní partnerských škôl budú financované z Vyzvania na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-1.

27.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Novinky

Nová výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 14.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21, ktorej cieľom je podpora opatrení zameraných na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

16.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

Novinky

Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo bola dňa 07.03.2017 vyhlásená výzva zameraná na podporu zavádzania nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie s kódom OPRH-PMaS-A3-2017-03.

14.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Novinky

Nová výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

V rámci Operačného programu výskum a inovácie bola dňa 01.03.2017 vyhlásená nová výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

08.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Novinky

Nová výzva na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 03.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20, ktorej cieľom je podpora rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

08.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Novinky

Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

07.03.2017

Zobraziť článok