Aktuality

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Novinky

Zakladanie kreatívnych centier – centralizovaná podpora

Dňa 4.7.2019 vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranú na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

10.07.2019

Zobraziť článok
EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Blog

EIC Accelerator ako náhrada SME Instrument (II fáza)

Európska komisia spustila začiatkom júna výzvu na predkladanie návrhov v pilotnej schéme EIC Accelerator, ktorá má podporiť najmä malé a stredné podniky vyvíjajúce prelomové produkty s cieľom uviesť ich na medzinárodný trh.

08.07.2019

Zobraziť článok
Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Blog

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Do 30. septembra 2019 je možné podať žiadosť o udelenie grantu z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity až do výšky 1 500 Eur.

01.07.2019

Zobraziť článok
Budúcnosť aj s autizmom

Blog

Budúcnosť aj s autizmom

Nadácia Volkswagen Slovakia zverejnila v rámci grantového programu Budúcnosť aj s autizmom výzvu na predkladanie žiadostí o grant, v ktorej je možné získať finančnú podporu vo výške 3 500 Eur. Žiadosti je možné predkladať do 30. septembra 2019.

01.07.2019

Zobraziť článok
Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Blog

Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila dňa 31.5.2019 otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá je určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Výzva má podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja.

27.06.2019

Zobraziť článok
Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Novinky

Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pozvalo všetkých občanov zúčastniť sa súťaže „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne. Prostredníctvom príbehov tak môžu občania prezentovať projekty podporené z prostriedkov Európskej únie v ich okolí. Príbehy môžu účastníci posielať kedykoľvek do 18. augusta 2019.

25.06.2019

Zobraziť článok