Aktuality

Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Blog

Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila dňa 31.5.2019 otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá je určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Výzva má podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja.

27.06.2019

Zobraziť článok
Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Novinky

Súťaž EUinmyregion 2019 – Príbehy

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku pozvalo všetkých občanov zúčastniť sa súťaže „Príbehy“ v rámci Európy v mojom regióne. Prostredníctvom príbehov tak môžu občania prezentovať projekty podporené z prostriedkov Európskej únie v ich okolí. Príbehy môžu účastníci posielať kedykoľvek do 18. augusta 2019.

25.06.2019

Zobraziť článok
Deväť schválených projektov z OP II

Blog

Deväť schválených projektov z OP II

Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil na svojom 12. zasadnutí ďalších deväť projektov informatizácie spoločnosti, vďaka ktorým sa majú s pomocou elektronických nástrojov zjednodušiť mnohé procesy vo verejnej správe.

21.06.2019

Zobraziť článok
Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Novinky

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 (ďalej len „výzva“).

19.06.2019

Zobraziť článok
Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Blog

Vzdelaním k integrácii od Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grant na podporu pomoci znevýhodneným. Od roku 2019 bol zavedený úplne nový koncept grantového programu Vzdelaním k integrácii s témou Bezbariérové riešenia pre imobilných žiakov.

17.06.2019

Zobraziť článok
Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Novinky

Výzva z dielne Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil na svojej webovej stránke šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu.

13.06.2019

Zobraziť článok