Aktuality

Podpora MSP v menej rozvinutých okresoch

Novinky

Podpora MSP v menej rozvinutých okresoch

V rámci Operačného programu Výskum a Inovácie bola dňa 12.9.2017 vyhlásená nová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, ktorej cieľom je podpora MSP v menej rozvinutých okresoch (ďalej len výzva).

19.09.2017

Zobraziť článok
Podpora programov zameraných na IoT

Blog

Podpora programov zameraných na IoT

IoT-EPI (European Platforms Initiative) predstavuje iniciatívu podporujúcu projekty týkajúce sa „internetu vecí“ (ďalej iba „IoT“) financovaných z programov H2020.

11.09.2017

Zobraziť článok
Novela zákona o eGovernmente

Blog

Novela zákona o eGovernmente

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predložil na schválenie novelu zákona o eGovernmente, ktorej cieľom je uľahčenie používania elektronických služieb a úspora peňazí.

05.09.2017

Zobraziť článok
Budúcnosť eurofondov po roku 2020

Blog

Budúcnosť eurofondov po roku 2020

Viac ako polovicu verejných investícií v krajine predstavujú práve eurofondy. V aktuálne prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 bolo na podporu menej rozvinutých regiónov vyčlenených z európskych štrukturálnych a investičných fondov približne 15 miliárd eur.

22.08.2017

Zobraziť článok
Návrhy na zjednodušenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov po roku 2020

Blog

Návrhy na zjednodušenie Európskych investičných a štrukturálnych fondov po roku 2020

Máte pocit, že dostať sa k fondom je stále komplikovanejšie a zbytočne administratívne náročné? Nie ste jediní. Súčasná situácia sa rieši už aj na najvyšších úrovniach Európskej únie.

16.08.2017

Zobraziť článok
Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Novinky

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Dňa 08.08.2017 bola v rámci Operačného programu rybné hospodárstvo vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry s kódom OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01. (ďalej len „výzva“).

10.08.2017

Zobraziť článok