Aktuality

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Blog

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Ešte pár dní ostáva na podanie žiadosti o grant poisťovne KOOPERATIVA, ktorá vyhlásila 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Cieľom tohto programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách.

22.01.2021

Zobraziť článok
Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Novinky

Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo koncom roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

08.01.2021

Zobraziť článok
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Novinky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

04.01.2021

Zobraziť článok
Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Novinky

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 15.12.2020 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3, ktorej cieľom je prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca, a to najmä popularizáciou najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

21.12.2020

Zobraziť článok
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo dňa 10.12.2020 otvorenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej predmetom je ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.

15.12.2020

Zobraziť článok
Obnovme si svoj dom

Novinky

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiku uverejnilo na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o podporu s názvom Obnovme si svoj dom na rok 2021, ktorej cieľom je podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

08.12.2020

Zobraziť článok