Aktuality

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Blog

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

Na webových sídlach okresných úradov v najmenej rozvinutých okresoch sa začali objavovať výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Žiadatelia si budú môcť uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 1. januára 2020.

07.08.2020

Zobraziť článok
Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Novinky

Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Cieľom je podpora ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

24.07.2020

Zobraziť článok
Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Novinky

Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

17.07.2020

Zobraziť článok
Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Novinky

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

Koncom júna vyhlásila Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). Projekty budú spolufinancované z Nórskych grantov a je možné ich predkladať do 23. októbra 2020.

15.07.2020

Zobraziť článok
Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Novinky

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí, ktorej cieľom je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie.

17.06.2020

Zobraziť článok
Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Blog

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Nadačný fond Baumit sa aj tento rok rozhodol pomôcť komunitám a na ich podporu vyčlenil 13 000 Eur. Fond už dlhšie finančne podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú.

12.06.2020

Zobraziť článok