Aktuality

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Blog

Spravte niečo pre svoju komunitu. Nadačný fond Baumit vám na to prispeje.

Nadačný fond Baumit sa aj tento rok rozhodol pomôcť komunitám a na ich podporu vyčlenil 13 000 Eur. Fond už dlhšie finančne podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú.

12.06.2020

Zobraziť článok
Bratislava podporí komunity mesta

Blog

Bratislava podporí komunity mesta

Nadácia mesta Bratislavy spustila svoj grantový program „Komunity“, ktorého zámerom je podľa podmienok programu vytvárať žité, sociálne napĺňané verejné priestory ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. O grant je možné požiadať do 15. júna 2020.

10.06.2020

Zobraziť článok
Aké kompetencie preberie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR?

Blog

Aké kompetencie preberie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR?

Od 1. júla 2020 vznikne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré preberie všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od 1. októbra 2020 aj mnohé iné kompetencie z ďalších orgánov.

08.06.2020

Zobraziť článok
Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Novinky

Posledná výzva EK na vybudovanie bezplatných WiFi zón

Európska komisia po koronakríze otvára poslednú štvrtú výzvu na budovanie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách miest a obcí.

03.06.2020

Zobraziť článok
Oporný bod Nadácie EPH

Blog

Oporný bod Nadácie EPH

Nadácia EPH v rámci svojho programu Oporný bod poskytne v roku 2020 dotácie zamerané na podporu riešení problémov inštitúcií, ktoré im vznikli v súvislosti s vírusom COVID - 19. Cieľom nadácie je podporiť organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

29.05.2020

Zobraziť článok
Granty EHP 2014-2021: Plánovaná výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Blog

Granty EHP 2014-2021: Plánovaná výzva na podporu súčasného umenia a kultúry

Úrad vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021 informoval o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy v rámci schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia a kultúry.

27.05.2020

Zobraziť článok