Aktuality

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Blog

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Začiatkom augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), ktorý sa dotkne aj procesov verejného obstarávania. Zákon totiž zavádza povinnosť prijímať a spracúvať zaručené elektronické faktúry.

18.09.2019

Zobraziť článok
Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Blog

Prihláste sa na domáce alebo medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy

Slovak Business Agency uverejnila na svojom webe dve zaujímavé výzvy, ktoré dávajú žiadateľom možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

17.09.2019

Zobraziť článok
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Novinky

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.

16.09.2019

Zobraziť článok
Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Blog

Nadácia Tatra banky podporí talenty z oblasti IT

Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich grantových programov podporuje aj vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Do 1. novembra je možné podať žiadosť o grant v rámci programu E-Talent.

11.09.2019

Zobraziť článok
Úľavy na environmentálnych daniach

Blog

Úľavy na environmentálnych daniach

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) uverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ďalej len „ZELENÁ NAFTA 2019+“). Žiadosti je možné podívať do 20. septembra 2019.

09.09.2019

Zobraziť článok
Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Novinky

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila v poradí už 53. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

05.09.2019

Zobraziť článok