Aktuality

Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

Novinky

Nová výzva v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo

V rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo bola dňa 07.03.2017 vyhlásená výzva zameraná na podporu zavádzania nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie s kódom OPRH-PMaS-A3-2017-03.

14.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Novinky

Nová výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

V rámci Operačného programu výskum a inovácie bola dňa 01.03.2017 vyhlásená nová výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05.

08.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Novinky

Nová výzva na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 03.03.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20, ktorej cieľom je podpora rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

08.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Novinky

Nová výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorej cieľom je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

07.03.2017

Zobraziť článok
50% výška odpisov pre spoločnosti aktívne vo výskume a vývoji

Blog

50% výška odpisov pre spoločnosti aktívne vo výskume a vývoji

Premiér Robert Fico bude navrhovať zvýšenie odpisov pre výskumno-vývojové spoločnosti až na 50%. Premiér to vyhlásil po februárovej návšteve trenčianskej spoločnosti Konštrukta-Tiretech.

07.03.2017

Zobraziť článok
Nová výzva na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Novinky

Nová výzva na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 27.02.2017 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, ktorej predmetom je podpora rastu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania vybudovaním, resp. dobudovaním systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciou sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

06.03.2017

Zobraziť článok