Aktuality

Octigon úspešne absolvoval recertifikačný audit

Blog

Octigon úspešne absolvoval recertifikačný audit

Naša spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit systémov manažérstva kvality ISO 14001: 2005 a environmentálneho manažérstva ISO 9001: 2005. Ten mal bezproblémový priebeh.

24.10.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch

Novinky

Nová výzva na podporu mobilizácie kreatívneho potenciálu v regiónoch

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 17.10.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO3-SC31-2016-5 zameraná na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

19.10.2016

Zobraziť článok
Zrušenie výzvy 12/PRV/2015

Novinky

Zrušenie výzvy 12/PRV/2015

Dňa 10.10.2016 zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 na svojom webovom sídle Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo 12/PRV/2012.

13.10.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na zvyšovanie atraktivity a konkurenciaschopnosti verejnej dopravy

Novinky

Nová výzva na zvyšovanie atraktivity a konkurenciaschopnosti verejnej dopravy

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 07.10.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameraná na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

13.10.2016

Zobraziť článok
Octigon na konferencii Digital Assembly 2016

Novinky

Octigon na konferencii Digital Assembly 2016

Náš tím poskytol odborné poradenstvo a konzultačné služby v oblasti politiky informačnej spoločnosti a jednotného digitálneho trhu na najväčšej európskej konferencii k jednotnému digitálnemu trhu Digital Assembly.

11.10.2016

Zobraziť článok
10 a viac webov, na ktorých nájdete informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach

Novinky

10 a viac webov, na ktorých nájdete informácie o plánovaných a vyhlásených výzvach

Chcete rozvinúť svoju výrobu, začať pestovať plodiny alebo posunúť vpred svoj verejnoprospešný projekt, ale nemáte dostatok financií? Určite ste to už počuli: „Skús tie eurofondy, som počul, že vyhlásili výzvu!“ Odkiaľ to ostatní vedia?

31.08.2016

Zobraziť článok