Aktuality

Vyhláška o riadení projektov

Blog

Vyhláška o riadení projektov

V piatok 1. mája 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov, ktorej hlavným cieľom je zvýšenie kvality realizovaných projektov v IT sektore. Na jej tvorbe sa podieľali aj zástupcovia samospráv a Slovensko.Digital, ktorí zdôraznili najmä potrebu jednoduchej použiteľnosti a vizuálu projektov.

04.05.2020

Zobraziť článok
Presun eurofondov na boj s COVID-19

Blog

Presun eurofondov na boj s COVID-19

Na rokovanie vlády bol predložený materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na základe ktorého by malo dôjsť k presunu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v objeme 1,252 miliardy eur na boj s koronavírusom.

30.04.2020

Zobraziť článok
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Novinky

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (ďalej len „výzva“).

28.04.2020

Zobraziť článok
Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Blog

Vízie vlády SR vo verejnom obstarávaní

Vláda SR sa dohodla na finálnom znení programového vyhlásenia vlády a predložila ho Národnej rade SR. Niekoľko bodov vyhlásenia sa týka aj procesov verejného obstarávania, preto vám v nasledujúcom článku prinášame stručný prehľad najvýznamnejších z nich.

23.04.2020

Zobraziť článok
Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

Novinky

Nové výzvy z dielne Fondu na podporu umenia

V piatok 17. apríla 2020 vyhlásil Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dve výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu.

21.04.2020

Zobraziť článok
Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Novinky

Prehľad opatrení jednotlivých orgánov v súvislosti s koronavírusom

Nedávno sme na našom webe uverejnili zoznam opatrení, ktoré Centrálny koordinačný orgán odporučil prijať riadiacim a sprostredkovateľským orgánom zodpovedným za jednotlivé operačné programy.

03.04.2020

Zobraziť článok