Aktuality

Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Novinky

Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. júna 2021 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 a podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19.

21.06.2021

Zobraziť článok
Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Blog

Mojmír Krutý - CML_Marketingové služby

Verejný obstarávateľ Mojmír Krutý - CML vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou "Marketingové služby". Ponuky je možné predkladať do 14.6.2021 do 12:00.

02.06.2021

Zobraziť článok
Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Novinky

Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

V rámci OP Kvalita životného prostredia vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

24.05.2021

Zobraziť článok
Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Novinky

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výskumno – vývojové projekty mohli predmetnú známku získať vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020.

06.05.2021

Zobraziť článok
Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Novinky

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 28.4.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

30.04.2021

Zobraziť článok
Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Novinky

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje uverejnilo vyzvanie na predkladanie ŽoNFP, ktorého cieľom je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

14.04.2021

Zobraziť článok