Aktuality

Investície do akvakultúry

Novinky

Investície do akvakultúry

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci operačného programu Rybné hospodárstvo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom sú produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky (ďalej len „výzva“).

01.10.2018

Zobraziť článok
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Novinky

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.8.2018 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“). Výzva bude uzavretá 23. novembra 2018.

05.09.2018

Zobraziť článok
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (ďalej len „výzva“).

03.09.2018

Zobraziť článok
Národný deň ku schéme SME Instrument

Blog

Národný deň ku schéme SME Instrument

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Myslíte si, že ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte takmer 2000 európskych firiem.

31.08.2018

Zobraziť článok
Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Novinky

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík (ďalej len „výzva“).

30.08.2018

Zobraziť článok
Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Novinky

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 17.08.2018 dve výzvy na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Hlavným rozdielom pre tieto výzvy je oprávnené územie, v rámci ktorého budú projekty podporené.

27.08.2018

Zobraziť článok