Aktuality

Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

Novinky

Nové výzvy v rámci programu Interreg V-A SR - AT

V rámci programu Interreg V-A SR – AT vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán dňa 09.12.2016 výzvy zo štyroch prioritných osí.

19.12.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 8 časť - Interreg V-A SK-AT

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 8 časť - Interreg V-A SK-AT

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-AT.

15.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

Novinky

Nová výzva na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 07.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3, ktorej predmetom je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.

14.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Novinky

Dve nové výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 6.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy. Predmetom prvej výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je zvýšenie hrubého zaškolenia detí do materských škôl (ďalej len „prvá výzva“) a predmetom druhej výzvy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „druhá výzva“).

12.12.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Novinky

Nová výzva na podporu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 01.12.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, ktorej predmetom je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

12.12.2016

Zobraziť článok
Legendárnu chatu Björnsonka navštívila nórska veľvyslankyňa

Blog

Legendárnu chatu Björnsonka navštívila nórska veľvyslankyňa

Veľvyslankyňa Nórska na Slovensku, Inga Magistad navštívila kompletne zrekonštruovanú chatu Björnsonka, nazvanú po nórskom spisovateľovi Bjørnstjernovi Bjørnsonovi, aby odhalila pamätnú tabuľu pre túto významnú literárnu osobnosť Nórska.

12.12.2016

Zobraziť článok