Aktuality

NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

Novinky

NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 21.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPĽZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, ktorej predmetom je podpora celoživotného vzdelávania.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Efektívna verejná správa.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Integrovanom regionálnom operačnom programe.

17.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

10.11.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 3.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na projektové zámery, ktorých predmetom bude zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom.

09.11.2016

Zobraziť článok
Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Novinky

Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16, ktorých cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

04.11.2016

Zobraziť článok