Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 7 časť - Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 7 časť - Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe rozvoja vidieka a Operačnom programom Rybné hospodárstvo.

08.12.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 6 časť - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 6 časť - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Integrovaná infraštruktúra.

01.12.2016

Zobraziť článok
Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

Novinky

Dve nové výzvy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP

V rámci Operačného programu výskum a inovácie boli dňa 22.11.2016 vyhlásené dve nové výzvy zamerané na podporu vzniku nových a konkurencieschopných MSP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Základným rozdielom je, že prvá výzva je zameraná na nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP a druhá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

25.11.2016

Zobraziť článok
NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

Novinky

NedisKVALIFIKUJ SA! - nová výzva na podporu celoživotného vzdelávania

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 21.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom OPĽZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, ktorej predmetom je podpora celoživotného vzdelávania.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 5 časť - Operačný program Efektívna verejná správa

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programom Efektívna verejná správa.

24.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 4 časť - Integrovaný regionálny operačný program

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Integrovanom regionálnom operačnom programe.

17.11.2016

Zobraziť článok