Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 3 časť - Operačný program Kvalita životného prostredia

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Kvalita životného prostredia.

10.11.2016

Zobraziť článok
Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Novinky

Nová výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 3.11.2016 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 na projektové zámery, ktorých predmetom bude zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom.

09.11.2016

Zobraziť článok
Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

Novinky

Nové výzvy zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16, ktorých cieľom je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

04.11.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 2 časť - Operačný program Ľudské zdroje

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 2 časť - Operačný program Ľudské zdroje

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Ľudské zdroje (OPĽZ).

03.11.2016

Zobraziť článok
Nájdete nás v Green Point Offices

Novinky

Nájdete nás v Green Point Offices

Tí z vás, ktorí navštívili priestory Octigonu aj osobne, vedia, že už dlho si užívame výhody komplexu Apollo II. S ideálnou polohou len kúsok od autobusovej stanice, letiska, vlakovej stanice a hlavného diaľničného spojenia sa spája aj dostatok parkovacích miest pre našich klientov a administratívne priestory na vysokej úrovni.

31.10.2016

Zobraziť článok
Operačné programy ľudskou rečou: 1 časť - Operačný program Výskum a inovácie

Blog

Operačné programy ľudskou rečou: 1 časť - Operačný program Výskum a inovácie

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Operačnom programe Výskum a inovácie (OPVaI).

27.10.2016

Zobraziť článok